Fågelinfluensa konstaterad vid Råstasjön

De senaste dagarna har det upptäckts ovanligt många döda fåglar vid Råstasjön. Nu har analysresultaten kommit och proverna visar att fåglarna drabbats av fågelinfluensan.

Nils Forsberg är stadsträdgårdsmästare i Solna stad som bland annat ansvarar för naturvården i staden.

Vad innebär fågelinfluensan för djur- och naturlivet runt Råstasjön?
Skrattmåsar häckar i kolonier och när en stor mängd fåglar samlas på en liten yta finns en stor risk att smittan sprids mellan fåglarna. Viruset kan också spridas via spillning från smittbärande fåglar. Hittills har bara infekterade skrattmåsar observerats vid Råstasjön men det kan komma att ändras. Det finns också en risk att djur som äter infekterade fåglar drabbas, till exempel rävar.

Finns det risk för att viruset sprider sig till oss människor?
Den variant av smittan som har konstaterats vid Råstasjön bedöms ha låg sannolikhet för spridning till människor. Eftersom viruset förändras över tid är det inte otänkbart att det på sikt utvecklas en variant som lättare smittar människor, men sannolikheten för det går inte att uppskatta. Det kan också förekomma andra smittor så man ska alltid vidta försiktighetsåtgärder vid hantering av döda djur, till exempel ska man alltid använda skyddshandskar.

Vilka åtgärder vidtar staden med anledning av den konstaterade smittan?
Staden besöker dagligen området runt Råstasjön och samlar in de döda fåglar som påträffas.

Om jag hittar döda djur, vart vänder jag mig?
Om döda djur påträffas i staden ombeds man rapportera fyndet till Solna stads kontaktcenter. Man kan också rapportera sjuka och döda djur till Sveriges veterinärmedicinska anstalt på rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats., men de närmsta veckorna behöver de inga ytterligare rapporter på döda eller sjuka skrattmåsar i Solna.

Vilka råd vill du ge till medborgare som rör sig i området?
Det är alltid kopplingstvång för hundar i naturreservatet, men under dessa omständigheter bör hundägare vara särskilt uppmärksamma och inte låta hunden gå fram till döda fåglar för att nosa.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad