Mer el behövs när Solna växer

Miljöbild som visar Regionnätstationen på Solnavägen snett framifrån, med cykelbana och gröna träd.

Utanför regionnätstationen på Solnavägen skapar träd bullerdämpning och en trevlig grön miljö för närboende.

För att möta det ökade behovet av el och möjliggöra en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv, bygger Vattenfall två nya regionnätstationer på Solnavägen och Galoppvägen i Solna. Stationerna kommer att ge mer kraft och stabilitet i elförsörjningen när staden växer.

Regionnätsstationerna kommer att säkra elförsörjningen till stora delar av Solna, bland annat till Nya Karolinska sjukhuset och byggprojekt som är del i omvandlingen av Solnavägen till en levande stadsgata. De nya stationerna beräknas stå färdiga under 2024 och får många klimatsmarta lösningar.

Regionnätstationen på Solnavägen

  • Genom att klä byggnaderna med återvunnet tegel minskar klimatavtrycket med över 90 procent jämfört med att använda nytillverkat tegel.
  • Solceller på taket stöttar stationens interna drift och minskar belastningen på det kommunala elnätet.
  • Hela 600 kubikmeter dagvatten och skyfall kan fångas upp inom området vid behov.

Läs mer om projekt Solnavägen på Vattenfalls webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionnätstationen på Galoppvägen

  • Sedummattan på taket fångar upp flödet av regnvatten och bidrar även till den biologiska mångfalden, med exempelvis vildbin.
  • På ytan framför stationen läggs armerat gräs som också är bra för att fånga upp och filtrera dagvatten.
  • Söder om byggnaden, nedanför muren, anläggs en växtbädd som även den fångar upp och filtrerar dagvatten.

Läs mer om projekt Galoppvägen på Vattensfalls webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionnätstationen på Galoppvägen i Solna snett framifrån med vy över det planerad gröna  närområdet.

Regionnätstationens placering invid släntens fot kommer att smälta in i det nybyggda områdets arkitektur och det gröna området längs Galoppvägens västra sida.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad