Ny konstplan öppnar för gatukonst i Solna

En ny konstplan för Solna stad beslutades på kultur- och fritidsnämndens möte den 23 februari. I den nya konstplanen förstärks fokuset på hur Solnaborna kan bidra till konst i stadsmiljön.

- Vi vill att våra kreativa Solnabor ska ha möjlighet att skapa konst i vår gemensamma stad. Det handlar primärt om tillfällig konst så som muralmålningar, graffitiprojekt eller annan gatukonst. Att fler får uttrycka sig och synas genom konsten är jag övertygad om skapar ett mer levande samhälle som bidrar till ökad mångfald, säger Sandra Lindström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

För att utveckla arbetet med gatukonst i Solna kommer ett dialogarbete att bedrivas under året tillsammans med engagerade graffitimålare, andra gatukonstnärer och sakkunniga. Planen är att arbetet ska vara klart under året.

- När dialogen är genomförd är målet att vi ska ha en plan för var i staden graffitikonst kan få komma till uttryck på fasta platser, säger Sandra Lindström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Om konstplanen

Konstplanen styr hur konsten ska vara närvarande i staden och bidra till dess utveckling, i såväl befintliga som nya bostadsområden. Samt hur den gedigna konstsamlingen som Solna stad byggts upp sedan 1950-talet ska hanteras och synliggöras. Den nya konstplanen innehåller nu också hur tillfälliga konstprojekt ska hanteras, projekt som inte blir en del av stadens fasta konstsamling.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad