Med anledning av skjutningen i Hagalund

Under måndagskvällen sköts en man i stadsdelen Hagalund. Han är förd till sjukhus med allvarliga skador. Polisen var på plats under kvällen och en omfattande insats görs för att ta reda på vilka som ligger bakom dådet.

 - Det här hänsynslösa våldet som sker på en offentlig plats är fruktansvärt. Mina tankar är med de anhöriga och de boende i Hagalund. Staden kommer på kort sikt att genomföra en rad insatser för att möta den oro som finns i området. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.  

Staden kommer på olika sätt att stärka sin närvaro i Hagalund under de kommande dagarna. Under tisdagen kommer Fabrik 38 som är en mötesplats för äldre ungdomar att hållas öppen för ungdomarna. Stödtelefonen för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) aktiveras klockan 15.00 dit allmänheten kan ringa om man känner oro. Numret till POSOM är: 08-746 39 99. Staden kommer även att ha stödpersoner på plats i Hagalunds torg från klockan 14.00. Även inom ramen för skolans verksamheter kommer det vara möjligt för elever som behöver, att få stöd.

Trygghetsskapande insatser i Hagalund
på kort och lång sikt

I närtid kommer Polisen ha en ökad närvaro i området. Denna trygghetsinsats inkluderar både patrullerande bilar och den omfattande dörrknackning som behöver göras som del av utredningsarbetet.

Vid sidan av de kortsiktiga insatserna behöver åtgärder genomföras på lång sikt för att Hagalund ska bli tryggare. Stadsdelen kommer att rustas upp. Ett nytt centrum ska skapas i Hagalund med butiker och restauranger. De kommunala verksamheterna kommer att stärka sin närvaro i området på sikt och föreningslivet kommer att få bättre förutsättningar för att utveckla sina verksamheter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad