Skytteholmsskolans mellanstadium återöppnas

Den 15 december beslutade skolnämnden att återöppna Skytteholmsskolans mellanstadium. Beslutet innebär att Skytteholmsskolan, som idag är en F-3-skola, blir en F-6-skola.

Införandet av årskurs 4–6 sker stegvis genom att årskurs 4 startar höstterminen 2023, sen växer skolan en årskurs åt gången. Det innebär att Skytteholmsskolans mellanstadium kommer att vara fullt utbyggt när höstterminen 2025 inleds.

- Det finns en vilja bland föräldrar och barn att återöppna mellanstadiet på Skytteholmsskolan. Tillsammans med den budget som har beslutats och som innebär en förstärkning om 40 miljoner kronor till skolnämnden ser vi till att påbörja arbetet med att göra Solna till en attraktiv skolkommun. Det säger Eva Eriksson, tillträdande ordförande i skolnämnden, Solna stad.

Beslutet innebär att elever som idag går på Skytteholmsskolan i årskurs 3 automatiskt kommer fortsätta på skolan och behöver inte ansöka om ny skola till årskurs 4. Det betyder också att det blir öppet för vårdnadshavare till elever i årskurs 3 på skolor som inte erbjuder årskurs 4, att söka till Skytteholmsskolan vid skolansökan i januari 2023.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad