Årets kvalitetspris till Berguv på Berga vård- och omsorgsboende

I november gick årets upplaga av kvalitetsdagen av stapeln, anordnad av Solna stad via Omvårdnadsakademin. Årets kvalitetspris gick till konceptet Berguv på Berga vård- och omsorgsboende.

På kvalitetsdagen samlas alla Solnas vård- och omsorgsverksamheter med ett gemensamt fokus på kvalitetsutveckling. Dessutom delas flera priser ut, där vård- och omsorgsboendet Berga vann årets kvalitetspris med konceptet ”Berguv”.

Syftet med Berguv är bidra med kompetensutveckling för personalen på boendet. Namnet kommer från en kombination av namnet på boendet och ordet utveckling, samtidigt som man arbetar efter talesättet ”klok som en uggla”. Konceptet innebär att fortbilda personal och höja kompetensen på ett snabbt och effektivt sätt. I stället för att lägga tid och resurser på långa utbildningar utanför boendet håller boendet själva korta, regelbundna utbildningar för sin personal. Utbildningarna samordnas med aktiviteter för de boende så att personalen kan turas om i att delta.

Motiveringen till priset lyder:
”På ett systematiskt sätt skapa engagemang och delaktighet utifrån var och ens profession för en lärande och utvecklande verksamhet över tid.”

Under dagen delades flera andra priser ut. Berga vann även ett av de två inspirationspriser som delades ut med sitt koncept Livsberättargruppen. Det är ett koncept som har utvecklats och anpassats för personer med demenssjukdomar och som möjliggör meningsfulla samtal i en liten grupp.

Andra pristagare på kvalitetsdagen 2022

Årets handledare:
Claudia Pedrero Ramirez, som med stort engagemang, lyhördhet och intresse skapar en trygg lärmiljö.

Inspirationspriset:
"Från kris till Kraft" på Trygghetens vård- och omsorgsboende, ”för arbetet med att tillgängliggöra mat och kultur efter den enskildes önskemål och längtan”.

Hederspriset:
"Mat i mitten" på Polhemsgårdens vård- och omsorgsboende, ”för att till tonerna av musik skapa en trivsam och individanpassadmåltidsmiljö”.

Manupeden på Björkgårdens vård- och omsorgsboende, ”för att skapa en gemensam och meningsfull resa för kropp och själ”.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad