Nya nämnder valda – tillträder vid årsskiftet

Den 29 november beslutade kommunfullmäktige om det politiska styret i Solna stads nämnder för 2023–2024, första halvan av den nuvarande mandatperioden. Under 2024 kommer kommunfullmäktige att utse styret för den andra halvan av mandatperioden, 2025–2026.

Sedan innan står det klart att kommunstyrelsens ordförande är Sara-Kukka Salam (S), med Martin Karlsson (C) som första vice ordförande och Lars Rådén (M) som andra vice ordförande.

Presidium i stadens nämnder för perioden 2023–2024 är som följer:

Byggnadsnämnden:
Martin Eliasson (S), ordförande
Magnus Persson (C), 1:e vice ordförande
Torsten Svenonius (M), 2:e vice ordförande

Förskolenämnden:
Indra Karreskog Rehbinder (C), ordförande
Ewy Olausson (V), 1:e vice ordförande
Zanna Mårtensson (M), 2:e vice ordförande

Gemensamma familjerättsnämnden:
Leif Åsbrink López (V), ordförande

Kompetensnämnden:
Faradj Koliev (S), ordförande
Rasmus Elfström (C), 1:e vice ordförande
Vakant (KD), 2:e vice ordförande

Kultur- och fritidsnämnden:
Sandra Lindström (V), ordförande
Peter Rangwe (S), 1:e vice ordförande
Marianne Damström Gereben (L), 2:e vice ordförande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Victoria Johansson (MP), ordförande
Hélène Sevastik (S), 1:e vice ordförande
Peter Edholm (L), 2:e vice ordförande

Omvårdnadsnämnden:
Martin Karlsson (C), ordförande
Eva Pousette Grönqvist (S), 1:e vice ordförande
Vakant (KD), 2:e vice ordförande

Skolnämnden:
Eva Eriksson (S), ordförande
Malin Engvall (C), 1:e vice ordförande
Veronika de Jonge (M), 2:e vice ordförande

Socialnämnden:
Leif Åsbrink López (V), ordförande
Fredrik Johansson (S), 1:e vice ordförande
Arion Chryssafis (M), 2:e vice ordförande

Tekniska nämnden:
Bernhard Huber (MP), ordförande
Veronica Lindholm (S), 1:e vice ordförande
Peter Edholm (L), 2:e vice ordförande

Valnämnden:
Göran Stark (M), ordförande
Gunilla Åberg (S), 1:e vice ordförande
Agnetha Boström (MP), 2:e vice ordförande

Överförmyndarnämnden:
Magda Tallvid (S), ordförande
Thomas Wallin (M), 1:e vice ordförande

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad