Medborgardialog om ändrad stadieindelning på Skytteholmsskolan

Den 15 december förväntas skolnämnden ta beslut om ny stadieindelning för Skytteholmsskolan. Skolan, som idag är en
F-3-skola, föreslås bli en F-6-skola. Den 8 december finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget innebär att Skytteholmsskolan, som idag är en F-3-skola, blir en F-6-skola. Införandet av årskurs 4–6 föreslås ske stegvis genom att årskurs 4 startar höstterminen 2023, sen växer skolan en årskurs åt gången. Elever som idag går på Skytteholmsskolan i årskurs 3 kommer automatiskt fortsätta på skolan och behöver inte ansöka om ny skola till årskurs 4. Det betyder också att det blir öppet för vårdnadshavare till elever i årskurs 3 på skolor som inte erbjuder årskurs 4, att söka till Skytteholmsskolan vid skolansökan i januari 2023.

Skolbyggnaden rymmer även Solna grundsärskola och Solna gymnasiesärskola. Dessa verksamheteter kommer vara kvar även om beslut om ny stadieindelning tas.

Torsdag den 8 december är du välkommen till Skytteholmsskolans matsal klockan 18.00-19.00. Vi är intresserade av att höra vad du tycker kring förslaget att ändra stadieindelningen på Skytteholmsskolan från F-3 till F-6.

Det som kommer fram i medborgardialogen är viktigt underlag för det beslut som förväntas fattas i skolnämnden den 15 december.

På mötet deltar:
Alessandra Wallman, förvaltningschef
Lena Lundström, skolchef
Kristina Bergström, rektor Skytteholmsskolan
Mariana Berlin, rektor Solna grundsärskola och Solna gymnasiesärskola
Anja Engdahl, avdelningschef kommunikation och lokalfrågor
Hanna Malm, tillförordnad enhetschef placering och utredning
Lizette Sälling agerar moderator under mötet
Representant från skolnämnden

Har du inte möjlighet att komma till medborgardialogen den 8 december är du välkommen att skicka in dina synpunkter till skolnamnden@solna.se. Gör det senast den 8 december.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad