Vad händer under hösten på Solnavägen?

Det långsiktiga arbetet med att göra om Solnavägen till en levande stadsgata fortsätter under hösten. Den tre kilometer långa vägen – från Råsundavägen i norr till Torsplan i Stockholms innerstad i söder ska förvandlas från trafikled till stadsboulevard med fokus på gående, cyklister och busstrafik.

Solnavägen ska bli en levande stadsgata.

Solnavägen, som den såg ut i juni, under arbetet med att gräva och schakta för att göra plats för ledningar.

Oskar Svanström, projektledare, Solna stad.

Under våren och sommaren har många märkt av arbetet som påverkar trafiken vid korsningen Solnavägen Sundbybergsvägen. Men vad är det egentligen som pågår inne på arbetsområdet? Oskar Svanström, projektledare i Solna stad berättar:

Varför tar det så lång tid att bygga en väg?

Det vi gör längs Solnavägen handlar om att förbereda hela området inför utbyggnaden av tunnelbanan som kommer om några år. Men innan vi kan bygga själva vägen har vi behövt fixa en massa saker under mark. Vi bygger till exempel ut kapaciteten för dagvattenhantering och vissa ledningar för att möta framtidens krav.

Så vad gjorde ni under våren?

Under våren och sommaren har vi jobbat intensivt med att schakta och gräva oss ner i marken till de djup på cirka sju meter där alla de olika ledningarna ska ligga. Det är ledningar för dagvattenhantering som kan leda bort regnvatten, ledningar för avloppsvatten och för dricksvatten och befintliga ledningar för till exempel fiber och el.

Vad håller ni på med just nu?

Nu när alla ledningar ligger där de ska har vi börjat med ytskiktet, alltså det vi ser ovan mark. Vi bygger gångbana, körbanor, sätter kantsten och staket på stödmuren. Sedan är det dags att asfaltera.

Vad händer när asfalteringen är klar?

Då leder vi över trafiken på den nya vägen och påbörjar arbetet med att göra iordning andra sidan av vägen, alltså de körfälten som är öppna i dagsläget. Vi kommer att gräva och eventuellt spränga för att göra plats för ledningarna som ska ligga i marken, alltså ledningar för el, fjärrvärme, fjärrkyla, fiber, el och dagvatten. När även den asfalteringen är klar planterar vi träden som ska vara i refugen mellan körbanorna.

Så när blir vägen färdig?

Planen är att hela den del av Solnavägen, som vi kallar etapp ett ska vara färdig 2023. Just nu är vi lite mer än halvvägs i arbetet. Vi kommer inte att behöva gräva lika djupt ner i marken när vi börjar jobba på den andra sidan men vi kan såklart stöta på berg och behöva spränga.

Har du någon favoritdetalj i det färdiga arbetet hittills?

Ett fint exempel är betongväggen längs cykelbanan där spåret går över Solnavägen, som är gjuten i ett mönster som liknar trä. Vi har också tänkt igenom designen på belysningsstolpar och räcken, att det ska passa ihop och binda samman hela Solnavägen.

Hur kommer hela Solnavägen att bli när den är klar?

Den färdiga Solnavägen blir en grön boulevard med fokus på gående och cyklister och många gröna partier. Men det blir lika många körfält för bilar. Trädplanteringen på sidorna av vägen kommer vi att göra i etapp två, när tunnelbaneutbyggnaden är färdig.

Blir det några förändringar för biltrafiken?

Det kommer att bli en trevligare gata att köra på även för bilister men antalet körfält blir samma som det var tidigare, så framkomligheten kommer att vara likvärdig. Att den nya boulevardgatan får många grönytor är inte bara trevligt för ögat. Växtbäddar och träd ska suga åt sig och leda bort vatten vid skyfall.

Läs mer om Solnavägen


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad