Renoveringen av ladugården på Överjärva har påbörjats

Ladugården på Överjärva gård ska renoveras.

I våras inleddes arbetet med att renovera de kulturhistoriska byggnaderna på Överjärva gård. Nu har turen kommit till ladugården.

För att utveckla kulturbyggnaderna och gårdsmiljön pågår sedan i vintras upprustningar av flera byggnader på Överjärva gård. I Vinterträdgården pågår ett varsamt undersökningsarbete för att klargöra statusen på huset samt ta fram ett förslag på åtgärdsplan för att restaurera huset. Åtgärdsplanen skall sedan godkännas av Länsstyrelsen.

I Gula Villan har dräneringsarbetet slutförts under sommaren. Lera har grävts ut från källaren och ersatts med dränerande grus för att säkerställa att huset inte drabbas av fuktskador.

Under sommaren har även renoveringen av ladugården på Överjärva inletts. Ladugården uppfördes 1825 och hade en central funktion på för bostadsskötsel och mjölkproduktion.

Nu har gammalt och rötskadat material plockats ner och tillfälliga förstärkningar har satts upp för att kunna utföra kommande renoveringar på ett säkert sätt. I dagarna monteras ett så kallat väderskydd runt och över hela Ladugården.

– Vi sätter upp väderskyddet dels för att skydda kvarvarande byggnad mot regn och senare snö men framförallt för att säkerställa att det nya materialet i väggar och tak kan monteras utan att riskera att vi bygger in någon fukt, säger Joacim Lilja, projektledare Solna stad.

När väderskyddet är på plats så kommer en ny bärande stomme att byggas på ladugården och taket kommer att läggas om.

I arbetet med att utveckla Överjärva gård som besöksmål och kulturmiljö har även ett spännande program arbetats fram med aktiviteter som arrangeras på gården inom områdena natur, kultur och djur. Under sensommaren fram till den 17 september arrangeras gårdsdagar där det erbjuds knatteridning för de minsta och femkamp för alla åldrar. Gårdens café håller öppet på helgerna där det bland annat erbjuds hembakta kakor.

En 4H gård kommer också att etableras på Överjärva gård. Målsättningen är att 4H-gården ska vara på plats under 2023 när renoveringen av ladugården, som kommer att användas för 4H-verksamheten, är klar. 4H-gården på Överjärva gård blir ett komplement till 4H-gården i Huvudsta.

Solna Naturskolas verksamhet som finns på gården utökas under 2022. Solna Naturskola erbjuder kursdagar med upplevelsebaserat och naturvetenskapligt innehåll. Verksamheten vänder sig till stadens skolor och är ett komplement till skolans ordinarie undervisning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad