Nya skolan i Järvastaden tar form

Den 15 augusti beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om upphandlingen av byggnationen av den nya skolan i Järvastaden. Den nya skolan byggs för att möta det växande behovet av elevplatser i Järvastaden. Byggstart sker under hösten och skolan ska stå färdig till höstterminen 2024.

Den nya skolan kommer att kunna ta 240 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan planeras för lågstadieverksamhet med fritidshem, men ska även kunna ställas om till förskola om skolbehovet skulle minska och förskolebehovet öka. Den nya skolan kommer att ha ett tillagningskök för att möjliggöra att mat kan tillagas till skolans luncher och fritidshemmets frukostar och mellanmål. Den nya skolan kommer att uppföras med miljöklassning – Svanen - och förses med solceller på taket.

- Järvastaden växer och för att säkerställa att barn i lågstadieåldern ska kunna gå i skola i närområdet så går vi nu vidare med att bygga en ny, modern skola i stadsdelen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

- Den nya skolan kommer att vara anpassad för att möta framtidens krav på undervisning. Skolan kommer även att vara centralt placerad med närhet till parkmiljö som kommer att skapa goda möjligheter till fysisk aktivitet, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Den nya skolan placeras centralt i Järvastaden med närhet till en omfattande parkmiljö om cirka 15 000 kvadratmeter. Parkmiljön kommer tillsammans med skolgården att skapa goda möjligheter till fysisk aktivitet och innehåller en lekpark, naturlek, ytor lämpade för spontanlek och vistelseytor.

Den nya skolan beräknas kosta 110 miljoner kronor och beräknas stå färdig till skolstarten höstterminen 2024.

Illustration ny skola i Järvastaden

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad