Inskolning i förskolan ger trygga
barn och föräldrar

Ett barns första tid på förskolan är viktig. Under inskolningen
byggs en trygg relation upp mellan barnet, föräldrarna och
personalen.

Varje år börjar omkring tusen barn på någon av Solna stads förskolor. Alla
barn är olika och varje inskolningsperiod är unik. Men avgörande för en
lyckad inskolning är att barnet knyter an till pedagogerna. På Solna stads
förskolor finns en lång erfarenhet av att skapa trygga relationer mellan barn
och pedagoger. En annan viktig del under inskolningen är föräldrarnas roll.

En plan för inskolningen

– Många föräldrar känner oro inför inskolningen. Det är därför viktigt
att föräldrarna känner att förskolan har en plan för inskolningen och vill
att det ska bli bra för barnet, säger Caroline Ekman, biträdande rektor på
förskolorna Igelbäcken, Järven och Ringen.

– Det är en stor sak att anförtro sitt barn till oss på förskolan.

Barnen viktiga förebilder

De äldre barnen på förskolan är viktiga under inskolningen. De föregår
ofta med gott exempel och brukar visa de nya barnen hur det fungerar.

– Visst kan någon inskolning vara svår, men även de barnen älskar
förskolan till slut och vill inte gå hem, säger Sofie Gunnarsson,
biträdande rektor på förskolorna Dungen, Fantasia och Paprikan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad