Storsatsning på idrotten i Solna

Vasalunds simhall/Vasalundshallen utvecklas till ett Idrottens Hus i Solna genom att den gamla simhallen och övriga lokaler i byggnaden byggs om till nya idrottslokaler i samband med att den nya simhallen står klar under hösten. Dessutom görs en upprustning av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. Dessa beslut fattade kommunstyrelsen i Solna den 20 juni 2022.

Vasalunds simhall och Vasalundshallen, som uppfördes 1957 i en och samma byggnad, byggs om till nya idrottslokaler. Genom en ombyggnad av ”simhallsrummet” tillskapas en ny idrottshall, som kan användas för idrotter såsom basket, handboll, innebandy och volleyboll. På samma sätt tillskapas nya idrottslokaler genom en ombyggnad av övriga ytor i byggnaden, som kan användas för mindre ytkrävande idrotter såsom dans, bordtennis, brottning, kampsporter och fäktning.

- Solna ska fortsatt vara en aktiv idrottsstad och med ett Idrottens Hus kommer stadens idrottsliv få mer plats och fler idrottstimmar, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande Solna stad.

Genom ombyggnaden tillkommer cirka 1600 kvadratmeter nya idrottslokaler i Solna. Därutöver iordningsställs kanslilokaler för föreningslivet, de tre befintliga idrottshallarna i byggnaden rustas upp och nya förråd för idrottsutrustning tillskapas. Totalt kommer ”Idrottens hus” att inrymma över 3000 kvadratmeter idrottslokaler.

Skytteholms idrottsplats, som invigdes 1967 och är stadens största fotbollsanläggning, rustas upp. Inriktningen är rusta upp och samla idrottsplatsens olika stödfunktioner såsom omklädningsrum, toaletter, domarrum och pressrum på ett bättre sätt än idag. I nära anslutning till Skytteholms idrottsplats ligger Solnahallen, som tillkom 1983. Liksom för Skytteholms IP föreslås en upprustning av anläggningens stödfunktioner såsom belysning, toaletter och läktare.

- Satsningarna på de här fyra anläggningarna bidrar till att korta köerna till barn- och ungdomsidrotten och det är viktigt att den upprustningen sker i samråd med stadens idrottsliv, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut kommer utredning, projektering och upphandling av byggnadsarbetena att genomföras. Målsättningen är att ombyggnaderna och renoveringen ska kunna ske under 2023 och 2024.

Den samlade idrottssatsningen beräknas totalt uppgå till 150 miljoner, varav ombyggnaden och renoveringen av Vasalunds simhall/Vasalundshallen beräknas till 100 miljoner och upprustningen av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen till 50 miljoner kronor.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad