Fler sommarjobb än någonsin till Solnas unga

I år erbjuds 406 sommarjobbsplatser till ungdomar i Solna. Det är fler sommarjobb än någonsin som har förmedlats till Solnas unga. Mer än hälften av sommarjobben är inom näringslivet, ett resultat av god samverkan mellan staden och det lokala näringslivet.

Varje år erbjuds ungdomar i Solna sommarjobb. I år förmedlas den största delen av sommarjobben inom park- och gatuskötsel, städning, målning, fastighetsskötsel och service. Övriga sommarjobb förmedlas inom administration, barn och fritid, entreprenörskap och kultur. Inom kulturområdet kommer ungdomar med ett kreativt öga exempelvis kunna jobba med film där filmer om Solna kommer att produceras.

- Sommarjobb är för många en första kontakt med arbetslivet och jag är tacksam och glad över att vi i år slår rekord i förmedlandet av sommarjobb till Solnas unga. Här vill jag rikta en stor eloge till Solnas näringsliv som visat ett stort engagemang och därmed spelat en viktig roll i förmedlandet av sommarjobb till stadens unga, säger Lars Rådén ordförande i kompetensnämnden, Solna stad.

Finsktalande sommarjobbsuppdrag och arbete på Överjärva gård bland nya jobb som förmedlas

Nytt för i år är bland annat:

  • Finsktalande sommarjobbsuppdrag på Solna stadsbibliotek.
  • Arbete på Överjärva gård där ungdomar hjälper till att driva cafét.
  • Inventering av Solnas cykelparkeringar som behöver rustas vid behov.
  • Arbete inom Solna stads satsning ”Kulturparken” där ungdomar hjälper till att ordna olika kulturaktiviteter.

- Det är särskilt glädjande att vi nu satsar på sommarjobb riktade till våra finsktalande solnabor där ungdomar kan hålla i sagostunder på Stadsbiblioteket och hjälpa seniorer med finska som modersmål med olika digitala verktyg och att vi kan sysselsätta ungdomar vid Överjärva Gård, säger Peter Edholm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Solna stad.

Antalet sommarjobb är preliminärt och kan komma att förändras under sommaren beroende på läget samt nya sommarjobb som kan tillkomma. En uppdaterad redovisning av årets sommarjobb presenteras till hösten.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad