En 4H-gård etableras på Överjärva gård

Solna stad har kommit överens med 4H om att etablera en 4H gård på Överjärva gård. Målsättningen är att 4H-gården ska vara på plats under 2023 när renoveringen av ladugården, som kommer att användas för 4H-verksamheten, har genomförts. 4H-gården på Överjärva gård blir ett komplement till 4H-gården i Huvudsta.

4H-gården på Överjärva gård ska både vara en öppen verksamhet och möjlighet för 4H att anordna kurser, utbildningar och läger. Barn och ungdomar ska ges möjlighet att ta del av alla de sysslor som förekom­mer på en 4H-gård, som ska efterlikna en svensk bondgård med hästar, kaniner, höns, katter, lamm och getter. Här kommer att finnas möjlighet till ponnyridning och häst- och vagnkörning.

- Det känns oerhört bra att en ny 4H-gård etableras i Solna och Överjärva gård känns som en självklar plats för det. Snart fylls gården med djur och glada barn, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

För 4H:s verksamhet på Överjärva gård kommer ladugården, som renoveras under 2022, och kringliggande hagar och betesmarker att användas. Dessutom kan Hästskostallet och Vita villan samutnyttjas med Solna naturskola och Vita villan för personal och besökare.

Beslutet om etableringen av 4H-gården på Överjärva gård fattades av kommunstyrelsen den 7 juni. För att fastställa de exakta lokalmässiga och övriga platsspecifika förutsättningar för verksamheten kommer ett utredningsarbete att genomföras under hösten 2022. Målsättningen är att 4H-gården ska kunna etableras på Överjärva gård under 2023.

Etableringen av 4H-gården ingår som en del i Solna stads utveckling av Överjärva gård som ett attraktivt besöksmål och en sammanhängande natur- och kulturmiljö med Solna naturskola. I visionen och utvecklingsplanen för Överjärva gård framhålls att djuren har en viktig plats på gården och för att utveckla och förstärka närvaron av djur på gården etableras 4H-gården på Överjärva gård. 4H-gården kommer att säkerställa att det finns en trygg och säker hästverksamhet för barn och ungdomar samt en god djurhållning på Överjärva gård.

Sedan Solna stads inriktningsbeslut om utvecklingen av Överjärva gård fattades har ett program med spännande aktiviteter arbetats fram för att utveckla gården som besöksmål och aktiviteterna genomförs i samarbete med lokala aktörer och föreningslivet. Solna naturskola har förstärkts med nya utvecklingsledare från barn- och utbildningsförvaltningen, som möjliggör att naturskolans undervisning kan utökas. Renoveringen och iordningsställande av byggnaderna på gården har påbörjats med bland annat Gula Villan, Ladugården och Vinterträdgården.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad