Första spadtaget för nya idrottsplatsen i Järvastaden

Den 31 maj togs det första spadtaget för den nya idrottsplatsen i Järvastaden (Järvastadens IP). Den kommer att byggas vid den gamla stenkrossen mellan Bagartorp och Järvastaden. Den nya idrottsplatsen beräknas stå färdig vid årsskiftet 2023/2024.

Första spadtaget för nya idrottsplatsen i Järvastaden

Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad, Emma Färje Jones, Vasakronan, Stefan Sellgren, vd, Järvastaden och Lars Råden, kompetensnämndens ordförande, Solna stad. Foto: Ola Falk

– I takt med att Järvastaden växer behöver nya skolor och förskolor, men också möjligheter till idrott och fritid tillskapas i stadsdelen. Den nya idrottsplatsen blir ett välkommet tillskott både för Järvastaden och Solna i stort, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Järvastadens IP kommer att bestå av tre fotbollsplaner varav en 7, 9 och 11-spelsplan. Det blir även en huvudbyggnad med omklädningsrum, vaktmästeri och kafeteria, en aktivitetsyta för olika bollsporter, föreningsförråd, ett utegym samt en ny entré till Igelbäckens naturreservat och Ursviks friluftsområde.

– De nya fotbollsplanerna, elljusspåret, aktivitetsytan och utegymet innebär ett lyft för föreningsliv och solnabornas fritid. Barn och unga kommer att få nya möjligheter och sänkta trösklar till idrott och rörelse, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Den nya idrottsplatsen i Järvastaden blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 idrottstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024.

En översiktsbild för nya idrottsplatsen i Järvastaden.

Den nya idrottsplatsen i Järvastaden beräknas stå färdig vid årsskiftet 2023/2024.

Ny skola

En ny skola börjar byggas i Järvastaden under 2022. Den nya skolan planeras för cirka 240 elever, från förskoleklass till årskurs tre, inklusive fritidshem och beräknas stå färdig 2024. Den nya skolan kommer att ligga centralt i Järvastaden, nära stora parkytor med lekpark och naturlek. Skolan kommer att drivas i kommunal regi och blir därmed ett komplement till den fristående Raoul Wallenbergsskolan, som redan idag driver en F-6 skola i Järvastaden och en 7-9 skola i Bagartorp.

Fler bostäder och förskoleplatser

Hittills har 3000 nya bostäder planlagts i Järvastaden, varav huvuddelen också har byggts. Därutöver kommer ytterligare 1000 nya bostäder att byggas, varav 40 bostäder kommer att vara rad- och kedjehus i den norra delen av området i direkt anslutning till idrottsplatsen. Arbetet med detaljplanen är igång och det planeras även för fler förskoleplatser och bättre gång- och cykelvägar inom området.

Nytt elljusspår och utegym

Ett nytt elljusspår nära den nya idrottsplatsen har öppnat och ansluter till de befintliga spåren i Ursviks friluftsområde. Det nya spåret erbjuder tillfällen för motion och en trevlig väg till Igelbäckens naturreservat. Belysningen har anpassats för att värna om det nattaktiva djurlivet. Vid entrén till Igelbäckens naturreservat har också ett nytt utegym byggts.

Kontakta oss

Senast uppdaterad