Grattis till årets kulturstipendiater och Krausstipendiat

Nu har juryn beslutat om vilka som får Solna stads kulturstipendier och årets Krausstipendium. Stipendiaterna kommer att presenteras på Kungliga Operans scen i Hagaparken under Nationaldagsfirandet den 6 juni.

Årets kulturstipendiater och Krausstipendiat i Solna stad

Från vänster: Axel-Ryu Johnsson, Hedvig Bengtsson, Marie Lok Björk, Leo Florin.

Mottagarna av årets kulturstipendier har utmärkt sig inom musik och författarskap. Solna stads Krausstipendium delas ut till ett musikaliskt snille som med sitt dragspel trollbundit publik världen över.

– Stort grattis till våra lovande stipendiater, som får årets kulturstipendier och Krausstipendium. Kultur förenar människor, den skapar gemenskap och en nyfikenhet inför nya impulser och intryck. Jag är djupt imponerad av er talang och vill önska er all lycka framöver, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Presentation av stipendiaterna

Stipendierna delas ut på Kungliga Operans scen i Hagaparken under nationaldagsfirandet den 6 juni kl. 13.30.

Solna stads Krausstipendium 2022

Mottagaren av årets stipendium är:

Leo Florin, född 2003, accordion (dragspel)

Juryn motivering:

Med sitt naturliga musikanteri parat med imponerande teknik bjuder årets Krausstipendiat på ett spel som fångar juryn från första stund med övertygande och genomlysta tolkningar. Vi gratulerar och hoppas stipendiet ska komma till nytta på den inslagna vägen.

Solna stads kulturstipendier 2022

Mottagare av årets stipendier är:

Axel-Ryu Johnsson född 2009, fiol

Juryns motivering:

Axel-Ryu som både spelar violin och piano, visar exceptionellt driv, mognad och stor fingertoppskänsla i sitt spel. Hans disciplin och ihärdigt övande kommer att vara till stor nytta i kommande musicerande. Vi önskar honom stort lycka till i framtiden.

Hedvig Bengtsson född 2001, cello

Juryns motivering:

Hedvig visar upp en otrolig musikalitet och har inspirerat oss med sitt cellospel. Att så här tidigt i sin musikaliska utveckling visa på en sådan bredd och intresse för både samtida musik och klassisk repertoar vill vi premiera liksom hennes stora instrumentkännedom och finkänslighet.
Vi önskar Hedvig stor framgång i yrkeslivet!

Marie Lok Björk, f. 1983 - författare

Juryns motivering:

Marie har skrivit en högaktuell roman som utspelar sig för hundra år sedan. Vi följer den starka kvinnan Ottilia i en berättelse som levandegör en historisk miljö, Överjärva gård här i Solna, och som samtidigt är ett viktigt dokument gällande svensk kvinnohistoria. Maries bok har redan färdats milsvida och nått många läsare i hela landet. Vi ser med glädje fram emot Maries framtida bokprojekt.

Om Solna stads kulturstipendier och Krausstipendium

Sedan 2018 är kulturstipendiet uppdelat i tre ålderskategorier: barn 8–15 år (5 000 kr), unga 16–21 år (15 000 kr) och vuxna över 21 år (20 000 kr).

Krausstipendiet (15 000 kr) delas ut till unga talanger inom klassisk musik till minne av Johan Martin Kraus (1756-1792). Det sistnämnda stipendiet kan sökas av alla som bor i Stockholms län.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad