Ukrainakriget - Solna stads beredskap

Solna stad följer omvärldsutvecklingen med anledning av kriget i Ukraina och samverkar med andra myndigheter inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Syftet är att analysera vilka konsekvenser utvecklingen i omvärlden kan få för Sverige och Stockholmsregionen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget. Här kan du läsa mer om Försvarsmaktens arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Vad kan jag som privatperson göra?

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läs mer om du som privatperson kan göra med anledning av kriget i Ukraina. Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag hjälpa till?

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Solna stads verksamheter har i dagsläget inte behov av mat, kläder och privatbostäder för uthyrning. Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.

Röda Korset har samlat information om hur du kan hjälpa och bidra på olika sätt, till exempel genom gåvor eller genom olika typer av engagemang.

Röda korsets webbplats Länk till annan webbplats.

Med anledning av situationen i Ukraina önskar Migrationsverket hyra lägenheter från juridiska personer (inte privatpersoner).

Hyr ut lägenheter som asylbostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum

Många hör av sig till staden och undrar om skyddsrum. Information om skyddsrum finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Många är på flykt från Ukraina

Efter Rysslands invasion av Ukraina befinner sig många människor nu på flykt. Solna stad har beredskap för att ta emot personer som söker sig till Sverige och Solna efter anvisning från Migrationsverket.

Vill du veta mer om Migrationsverket arbete med anledning av situationen i Ukraina? Här finns samlad och bekräftad information: Situationen i Ukraina - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Har du eller någon du känner behov av stöd i en orolig omvärld? Visa Dölj

Många känner oro över det som sker i vår omvärld just nu. På denna sida hittar du länkar och information om hur du kan hantera din och andras oro och var du kan vända dig för att få råd och stöd.

På krisinformation.se hittar du länkar och information om vad vi vet just nu och tips på hur du kan hantera din oro. De har även frågor och svar för barn och unga.

Det är inte alltid lätt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Försvarsmakten och Bris har tillsammans tagit fram råd för hur du som förälder eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro.

Röda korset ger råd kring vad du kan göra för att må bättre och samtidigt vara ett stöd för människor i din närhet.

För dig som är ung och känner oro

Information om vad som händer i Ukraina sprids på olika sätt, via nyheterna, kompisar och på sociala medier. Vid en allvarlig händelse är det vanligt att vilseledande information delas. Det är viktigt att vara källkritisk och inte sprida rykten vidare. Krisinformation.se har tips på hur du kan utveckla din källkritiska sida.

Vill du prata med en vuxen men inte dina föräldrar?

Du kan ringa barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp på telefonnummer 08-746 34 24 Länk till annan webbplats..

  • Telefontid
  • Måndag-torsdag 8.30-16.00
    Fredag 8.30-15.00.
    Lunchstängt 12.00-13.00

Mer information om Soc för unga hittar du på webbplatsen Koll på soc Länk till annan webbplats.

Jourhavande kompis - Någon att prata med

Jourhavande kompis är en stödchatt som Röda korset erbjuder dig upp till 25 år. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta deras jourhavande kompis. Du är anonym och de som svarar i chatten är också det.

Bris stödlinje för barn

Du kan ringa till Bris (Barnens rätt i samhället) för att prata med en kurator.

Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00

Telefon: 116 111
Chatt: Bris webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsmottagningen

Du kan få hjälp och stöd på Ungdomsmottagningen om du är mellan 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år. Det är olika på olika mottagningar.

Ungdomsmottagningen har också samlat råd om vad du kan göra om du är orolig och mår dåligt.

Journummer inom staden

På vår sida Journummer hittar du telefonnummer för akuta händelser och frågor - både inom Solna stad och andra myndigheter eller frivilligorganisationer.

Vad gäller för barn och vuxna från Ukraina som har kommit till Solna? Visa Dölj

Människor som har flytt från Ukraina till Sverige har rätt till tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Vad innebär massflyktsdirektivet?

Massflyktsdirektivet har beslutats av EU och innebär att personer som var bosatta i Ukraina när kriget utbröt den 24 februari 2022, kan komma till Sverige utan att behöva söka visum. De får stanna i landet i tre månader som turister, men kan även registrera sig och får då ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i ett år.

Har barn från Ukraina rätt till förskola och skola?

Barn och ungdomar som omfattas av massflyktsdirektivet har samma rätt till utbildning i Sverige som alla barn och ungdomar. Det innebär att de har rätt till utbildning i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasium och särskola på grundskole- och gymnasienivå.

Går det söka förskola och skola innan man registrerat sig enligt massflyktdirektivet och fått uppehållstillstånd av Migrationsverket?

I Solna stad vill vi att alla registrerar sig hos och får sitt uppehållstillstånd av Migrationsverket så snart som möjligt. Först därefter ansöker man om förskola, skola etc. Skälet är att man utan uppehållstillstånd enbart räknas som turist med rätt att stanna i Sverige i tre månader. Den korta uppehållstiden gör att det blir svårare att planera undervisningen för barn och unga då de inte förväntas stanna mer än en kort period.

Det går ändå att anmäla intresse om såväl förskola som skola innan man har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket, för att senare komplettera med en ansökan där uppehållstillståndet framgår.

Har man rätt till vuxenutbildning eller SFI?

Personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd har liksom asylsökande begränsade rättigheter, vilket innebär att man med tillfälligt uppehållstillstånd inte har rätt till studier i svenska för invandrare (SFI) eller annan kommunal vuxenutbildning.

Har man rätt till LSS eller hemtjänst?

När det gäller LSS, hemtjänst och andra vårdinsatser är det inte klart om ansvaret ligger på Migrationsverket eller kommunen. I brist på vägledande rättspraxis tolkar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) regelverket som att Migrationsverket ansvarar för att anordna ett boende som är anpassat efter eventuella funktionsnedsättningar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad