Trygga och säkra vägar till skolan

Solna stads plan för säkrare och tryggare skolvägar syftar till att göra det så säkert som möjligt för stadens elever att ta sig till skolan – samtidigt som det utgör en insats för både hälsa och klimat.

Vårterminen är igång och tusentals elever i Solna tar sig till och från skolan varje dag. För att öka deras säkerhet har Solna stad en plan för säkrare och tryggare skolvägar. Bland annat ser staden regelbundet över trafikmiljön runt omkring skolorna i Solna och gör förbättringar efter behov. Under 2021 påbörjade staden också trygghetsvandringar tillsammans med elever och personal från stadens olika skolor, ett initiativ som kommer att fortsätta under 2022.

Du som vårdnadshavare kan också hjälpa till. Genom att promenera eller cykla med ditt barn till skolan bidrar du till en lugnare trafikmiljö och att utsläppen minskar, samtidigt som det är en insats för både din och ditt barns hälsa!

På solna.se kan du läsa mer om vad staden gör - och vad du kan göra - för att skapa trygga och säkra skolvägar för stadens elever.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad