Sök skola inför nästa läsår från 17 januari

Måndag 17 januari klockan 09.00 öppnar ansökningsperioden för läsåret 2022/2023. Ansökningsperioden riktar sig till dig vars barn ska börja förskoleklass eller vars barn går sista årskursen på sin nuvarande skola. Sista dag att ansöka är söndag 30 januari.

Måndag 17 januari klockan 09.00 öppnar årets ansökningsperiod för att söka skola inför läsåret 2022/2023. Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år ska söka tre grundskolor som du önskar att ditt barn ska gå i. Skolplikten omfattar samtliga årskurser från och med förskoleklass till och med årskurs 9.

Ansökan till årskurs 4 och 7 ska göras för elever som går sista året på Bergshamraskolan, Ekensbergsskolan, Granbackaskolan, Parkskolan och Skytteholmsskolan.

solna.se/sokskola finns information för dig som ska göra en ansökan för ditt barn. Längst ned på sidan hittar du också en länk till vanliga frågor och svar som kan uppstå.

Kontakta oss

Senast uppdaterad