Tillsammans för klimatet – utställning på biblioteken i Solna

Nu börjar utställningen Tillsammans för klimatet på biblioteket i Solna centrum och därefter biblioteket i Bergshamra. I utställningen uppmärksammas Solna stads klimatstrategi och tips på hur Solnabor kan bidra till minskad klimatpåverkan.

Utställning på biblioteket i Solna centrum

Den 18 oktober invigs utställningen ”Tillsammans för klimatet” på stadsbiblioteket i Solna centrum. Utställningen presenterar Solna stads klimatstrategi och lyfter dels stadens klimatmål, dels vad var och en kan göra för att minska sin klimatpåverkan.

– Solna ska bli en klimatneutral stad och för att lyckas behöver vi alla bidra. Med utställningen Tillsammans för klimatet på biblioteken i Solna uppmärksammar vi stadens klimatstrategi och ambitiösa mål, men ger även handfasta råd om vad vi alla kan göra i vardagen för att minska vår klimatpåverkan, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Biblioteken i Solna centrum och Bergshamra

Utställningen finns på biblioteket i Solna centrum mellan den 18 oktober och 11 november. Därefter fortsätter utställningen på biblioteket i Bergshamra mellan den 12 och 27 november. I anslutning till utställningen har biblioteket tagit fram en temaavdelning med utvald litteratur inom klimat- och miljöfrågor, för både barn och vuxna. Vid utställningen finns även ett bokbytarbord där besökare kan lämna böcker istället för att slänga dem och byta mot en annan bok istället för att köpa en ny.

Klimatlördag med sagostund och pyssel

Den 23 oktober klockan 13.00 till 14.30 arrangeras en klimatlördag för barn (från 3 år och uppåt), med sagostund och pyssel med återvunna material på stadsbiblioteket i Solna centrum.

Om Solna stads klimatstrategi

Kommunstyrelsen antog den 16 december 2019 Solna stads första klimatstrategi – en strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat. Solna ska bli en klimatneutral stad senast 2045, men redan 2035 är målsättningen att Solna stad ska bli en klimatneutral organisation. Läs mer om Solna stads klimatstrategi på solna.se/klimatneutralstad Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad