Utbildning i studieteknik – på initiativ av föräldrar

Nu erbjuds föräldrar, elever och lärare i grundskolan utbildning i studieteknik. Syftet är ge stöd till föräldrar som vill hjälpa sina barn med läxorna och bidra till ökade kunskapsresultat i Solnas skolor.

Som en del i arbetet för att förbättra kunskapsresultaten på Solnas skolor kommer nu även föräldrar till elever i grundskolan att erbjudas utbildning i studieteknik. Bakgrunden är ett initiativ från centrala föräldrarådet. Utbildning i studieteknik är vanligt på gymnasiet, men kommer nu alltså att erbjudas föräldrar, elever och lärare även för grundskolan.

– Tack vare ett initiativ från engagerade föräldrar kan vi nu erbjuda utbildning i studieteknik till såväl föräldrar som elever och lärare i grundskolan. Satsningen är en del i strategin för att öka kunskapsresultaten i Solnas skolor, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Föreläsning av expert på studieteknik

Utbildning kommer i ett första steg att erbjudas under två kvällar vecka 45. Föräldrar bjuds då in till Solna gymnasium för en föreläsning av Björn Liljeqvist, som är ordförande för Mensa International och författare till boken ”Hjälp till barn att plugga smart”. Även vårdnadshavare till elever i fristående skolor kommer att bjudas in.

Samtliga lärare och elever

Samma utbildning erbjuds även till samtliga lärare, från förskoleklass till gymnasiet. Även föräldrar till elever på gymnasiet kommer att erbjudas föreläsningen. Samtidigt kommer studieteknik att vara en integrerad del i undervisningen för alla elever.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad