Nytt elljusspår från Järvastaden ansluter till Ursviks friluftsområde

Nu påbörjas arbetet med elljusspår från Järvastaden och Igelbäckens naturreservat till det befintliga 5 kilometer-spåret i Ursviks friluftsområde.

Karta över dragningen av elljusspåret

Elljusspårets dragning genom Igelbäckens naturreservat

Den 11 oktober 2021 påbörjas arbetet med ett nytt elljusspår från norra Järvastaden till det befintliga 5 kilometer-spåret i Ursviks friluftsområde. Anslutning sker nära Solna-Sundbybergs brukshundsklubb varifrån man kan nå flera av de befintliga spåren i Igelbäckens naturreservat. Entrén till det nya elljusspåret och reservatet kommer att vara mitt emot jaktvillan. När den nya idrottsplatsen som ska byggas i området är klar märks ett stråk från idrottsplatsen till elljusspåret upp. Elljusspåret är ett uppdrag i budget och verksamhetsplan för 2021 och kommer att bli cirka 1 kilometer långt.

– Jag är glad att vi nu kan göra Igelbäckens naturreservat tillgängligt och tryggt för fler Solnabor. Ett elljusspår som ansluter till de befintliga spåren i Ursviks friluftsområde är efterlängtat av många, för motion och rekreation i ett naturskönt och stadsnära område, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

– Nu påbörjar vi äntligen arbetet med ett nytt elljusspår från Järvastaden och nära den nya idrottsplatsen till Ursviks friluftsområde. Arbetet kommer att genomföras med stor hänsyn för att skydda djurliv och vegetation i naturreservatet, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Motion och rekreation i Igelbäckens naturreservat

Elljusspåret är en åtgärd som ska medverka till naturreservatets syfte, vilket är att skapa tillfällen för motion och rekreation. En informationskarta över spårsystemet kommer att sättas upp vid den nya idrottsplatsen och vid entrén till naturreservatet i Järvastaden. Ytterligare en informationsskylt planeras där det nya elljusspåret möter det befintliga spåret i Ursviks friluftsområde. Arbetet beräknas pågå under sex till åtta veckor.

Åtgärder för att skydda naturreservatet

Bedömningen är att dragningen av spåret påverkar vegetation i naturreservatet i en mycket liten omfattning. Miljöskyddsenheten i Solna stad har gett dispens för projektet med ett antal villkor, eftersom elljusspåret går genom ett naturreservat. För att begränsa eventuell påverkan på det nattaktiva djurlivet från ljusföroreningar utanför spårområdet kommer ljusbegränsande åtgärder att göras i form av lägre stolpar och tätare placering samt anpassning av armaturer och ljusstyrka. Belysningstiderna är begränsade till mellan klockan 07.00 på morgonen till klockan 23.00 på kvällen. Samtidigt kommer ett antal holkar för fladdermöss och ugglor att sättas upp i området.

Nära ny idrottsplats i Järvastaden

Det nya elljusspåret kommer att anläggas i närheten av den nya idrottsplats som planeras i norra Järvastaden. Arbetet med idrottsplatsen påbörjas i början av 2022 och kommer att omfatta tre fotbollsplaner: en 11-spelsplan, en 9-spelsplan och en 7-spelsplan samt en aktivitetsyta för diverse bollsporter och spontanidrott. Här kommer flera stråk och målpunkter att mötas: en ny gångväg genom skogsområdet, cykelbana längs Gunnarbovägen och ny entré till naturreservatet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad