Solna har landets lägsta avgifter för vatten och avlopp

Taxan för vatten och avlopp i Solna ligger kvar på samma låga nivå sedan 2015, vilket innebär att staden har landets billigaste vatten. Samtidigt pågår ett omfattande arbete för att utveckla ett mer robust ledningsnät för framtida utmaningar.

Diagram från Nils Holgersson-rapporten

Diagram, Nils Holgersson-rapporten 2021

Solna stad har landets lägsta avgifter för vatten och avlopp – det visar den senaste Nils Holgersson-rapporten. Den genomsnittliga VA-kostnaden i Solna är 24,7 kronor per kvadratmeter, vilket motsvarar en lägenhetskostnad på 1 644 kronor per år.

– Det är positivt att vi fortsätter erbjuda Solnaborna landets lägsta avgifter för vårt vanligaste livsmedel: dricksvatten. Samtidigt står vi inför förändringar av klimatet och befolkningsökningar, vilket leder till investeringsbehov inom både vatten och avlopp framöver. Avgifterna i Solna kommer dock fortsatt ligga på en låg nivå under de närmaste åren, säger Magnus Persson, ordförande i Solna Vatten AB samt tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Oförändrad taxa sedan 2015

Den genomsnittliga kostnaden i hela landet är 76,6 kronor per kvadratmeter, vilket är en ökning med 3,5 kronor jämfört med 2020. På ett år har priserna för vatten och avlopp ökat med i genomsnitt 4,8 procent i landet, men i Solna ligger avgifterna på samma låga nivå som tidigare – taxan har varit oförändrad i kommunen sedan 2015.

Goda förutsättningar för vatten och avlopp i Solna stad

Solna har gemensam dricksvattenproduktion och avloppsrening med andra norrortskommuner och anslutningsgraden på dricksvatten- och spillvattennätet är 100 procent. De flesta Solnabor bor i flerbostadshus – bara cirka en procent av bostäderna är villor eller radhus. Solna stad är till ytan den tredje minsta kommunen i Sverige, med en befolkning som ökat med cirka 25 procent sedan 2000. Det går cirka 4 meter vattenledning per person i Solna jämfört med snittet i Sverige på över 15 meter ledning per person.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad