Tips för hemberedskap om krisen kommer

En kris kan göra att samhället inte fungerar såsom vi är vana vid. Det kan handla om att kommunikationer, el eller IT drabbas av stora störningar. Solna stad arbetar målmedvetet och kontinuerligt för att förebygga kriser, men har också beredskap i fall krisen kommer.

Solna stads trygghetspunkter

Vid en långvarig kris som ett längre strömavbrott är det viktigt att det finns en plats dit stadens medborgare kan ta sig för att få information, värme eller för att ladda mobiltelefonen. Därför har två platser i Solna inrättats som så kallade trygghetspunkter: Solna stadshus och Skoga äldreboende. Till dessa platser kan stadens medborgare vända sig vid en kris.

Vad är totalförsvaret?

Riksdagen fattade beslut 2015 om att bygga upp ett robust totalförsvar mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret, där det civila försvaret handlar om hela samhällets motståndskraft vid krig eller hot om krig.

Det handlar om att skydda civilbefolkningen och se till att till exempel sjukvård och transporter fungerar även vid krigsfara eller krig. Ansvaret delas av statliga myndigheter, regioner, privata företag, frivilligorganisationer – och kommuner, därför har Solna stad en viktig roll i det civila försvaret.

Krisberedskapsveckan med tema demokrati

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka invånarnas beredskap inför samhällskriser eller krig. I år genomförs kampanjen mellan den 27 september och 3 oktober. Årets tema är demokrati. Under krisberedskapsveckan ger Solna stad och andra aktörer konkreta råd och tips på hur man kan förbereda sig och agera om en kris inträffar.

Ett gemensamt ansvar

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar. Vi har alla ett eget ansvar för vår egen och närståendes säkerhet vid extraordinära händelser. Det kan handla om att praktiskt förbereda sig inför långvariga strömavbrott eller vattenbrist, men också att förbereda sig mentalt för att samhällets resurser vid en kris kommer att vara begränsade och prioriteras till de som behöver hjälpen mest.

Årets tema syftar också på vikten av att varje människa genom sina vardagshandlingar kan säkra Sveriges motståndskraft och bevara Sveriges frihet och självständighet. Genom att själv vara förberedd på en kris kan du underlätta för de samhällsorgan som fyller en viktig funktion i kristider.

Bra att ha hemma!

En av de viktigaste förberedelserna är att tänka igenom vad man behöver göra vid ett längre strömavbrott. Utan el kommer det inget vatten ur kranarna, spis och mikrovågsugn kan inte användas för matlagning och bostaden går inte att hålla varm på vintern eller sval på sommaren. Vid en långvarig kris kan varor snabbt ta slut i affären, så det är bra att ha förberett sig med det nödvändigaste och att alltid ha ett matförråd som räcker i sju dygn framåt. Här följer några exempel på saker som kan vara bra att ha hemma: stearinljus, ficklampa, batteridriven radio, batterier, vattendunkar samt energirik och enkel mat. På krisinformation.se och MSB.se hittar du fler tips och råd om hur du kan förbereda dig på bästa sätt.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad