Nedskräpningen minskade med 67 procent i Solna

Solna har blivit renare. Solnabor och besökare skräpar ner allt mindre, samtidigt som riktade satsningar som ökad städfrekvens och utbytta papperskorgar gett resultat. Den senaste mätningen visar att nedskräpningen har minskat med 67 procent det senaste året, i både centrala Solna och i Bergshamra.

Tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent genomförs varje år skräpmätningar av ett antal centrala stadsdelar i Sverige. Förekomsten av skräp har mätts i centrala Solna sedan 2017. Här görs mätningar på en yta på 860 000 kvadratmeter. Förra året tillkom även Bergshamra i de årliga mätningarna. Resultatet för 2021 visar på en minskad nedskräpning i båda stadsdelarna på 67 procent.

– Det är boende och besökare i Solna som har gjort den största insatsen för att minska nedskräpningen i staden med två tredjedelar. Stadens insatser med mer städning och bättre papperskorgar bidrar förstås, men allra bäst är när skräpet hamnar rätt redan från början. Stort tack till alla som bidragit till en renare stadsmiljö i Solna, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Fimpar står för 70 procent

Cigarettfimpar är den i särklass vanligaste nedskräpningen och står för drygt 70 procent av allt skräp, sett till antal föremål. Under mätperioden städades sammanlagt 12 153 fimpar bort från stadsmiljön. Förekomsten har fimpar har minskat med cirka 63 procent jämfört med mätningen 2020. Snus står för drygt 8 procent av nedskräpningen och snusarna är duktigare är rökarna på att hålla rent efter sig – förekomsten av slängda prillor och portionspåsar har minskat med hela 83 procent sedan förra året.

Nedskräpningen har minskat i Bergshamra

Förutom centrala Solna mättes även nedskräpningen i Bergshamra, på en yta på 0,97 kvadratkilometer. Nedskräpningen i Bergshamra är något mindre omfattande än i centrala Solna. Per 10 kvadratmeter hittades i genomsnitt 1,81 skräpföremål i Bergshamra, jämfört med 2,02 i centrala Solna. Fimpar utgör med 47 procent lite mindre än hälften av alla skräpföremål i Bergshamra – här är papper och kartong ett vanligare skräpföremål än i centrala Solna, och utgör cirka 17 procent av skräpet. Men även i Bergshamra visar den senaste mätningen att nedskräpningen har minskat med 67 procent.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad