Solna stad och Lime skriver avtal om trafiksäkra platser för uthyrning av elsparkcyklar

Nu har Solna stad kommit överens med Lime AB om uthyrning av elsparkcyklar på allmän plats. Det är det första avtal som undertecknats sedan de nya ordningsföreskrifterna trädde i kraft. Ett antal platser har valts ut runt om i Solna, där uthyrning kan ske på ett trafiksäkert sätt och utan att störa i stadsmiljön.

Solna stad och Lime AB har kommit överens om villkor för upplåtelse av mark för uthyrning av elsparkcyklar i Solna. Avtalet undertecknades den 11 juni 2021. Överenskommelsen gäller från den 21 juni 2021 fram till den 30 november 2021, under förutsättning att polistillstånd beviljats. Nu påbörjas arbetet med att färdigställa platser där uthyrning kan ske.

– Det är bra att staden och Lime nu har kommit överens om en bra lösning för uthyrning av elsparkcyklar på ett sätt som inte stör stadsmiljö eller trafik, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Utvalda trafiksäkra platser för uthyrning

Avtalet mellan Solna stad och Lime AB är den första överenskommelsen sedan ett nytt tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna beslutades av kommunstyrelsen i Solna stad den 12 oktober 2020. De uppdaterade ordningsföreskrifterna möjliggör att uthyrning av elsparkcyklar kan ske på utvalda platser i staden, där de inte utgör en trafikfara eller hinder i stadsmiljön för till exempel gående, rullstolsanvändare eller cyklister.

Ett femtiotal platser för uthyrning i alla Solnas stadsdelar

Företag behöver enligt föreskriften tillstånd för uthyrning av elsparkcyklar på allmän plats, och har möjlighet att ställa upp elsparkcyklarna på någon eller flera på någon av cirka femtio platser som pekats ut i ordningsföreskrifterna. På var och en av platserna ryms ett tjugotal elsparkcyklar och platserna är utspridda i Solnas alla stadsdelar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad