Överjärva gård utvecklas med fokus på hållbarhet och närturism

Nu presenteras programmet för nästa steg i utvecklingen av Överjärva gård. Aktiviteter planeras inom natur, djur, kultur samt friluftsliv och fokus ligger på lärande, lek och upplevelser. Det fortsatta arbetet genomförs i nära samverkan med lokala aktörer, föreningsliv och besöksnäringen i området.

Nu går arbetet med utvecklingen av Överjärva gård in i en ny intensiv fas. En lång rad aktiviteter planeras med fokus på hållbarhet för att utveckla gården som populärt utflyktsmål och också tillvarata gårdens möjligheter för ungas sysselsättning och mötesplats över generationsgränser. Aktiviteter planeras och anpassas med hänsyn till aktuella rekommendationer och restriktioner på grund av den rådande pandemin.

– Utvecklingen av Överjärva gård är ett arbete vi gör tillsammans med lokala aktörer på plats och i närområdet. Ambitionen är att ta tillvara på gårdens unika potential till inspiration, rekreation och lärande för fler Solnabor i alla åldrar, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

– Utifrån en helhetssyn på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet växlar vi nu upp arbetet med utvecklingen av Överjärva gård. Jag är särskild glad över utbildningssatsningen som lanseras tillsammans med Solna naturskola, för att höja kunskapsnivån inom miljö och natur på Solnas förskolor, säger Bernhard Huber, ordförande Överjärva Gård AB.

– Nästa steg i utvecklingen av Överjärva gård bygger vidare på platsens potential som mötesplats över generationsgränser, med fina möjligheter att skapa sysselsättning för Solnas unga i nära samverkan med besöksnäringen i området, säger Veronica Nordström, ordförande Råsunda Förstads AB.

Programarbetet för Överjärva gård

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid har ansvarat för programarbetet för Överjärva gård. Utgångspunkten är stadens vision och utvecklingsplan för Överjärva gård som togs fram 2018. Programarbetet för Överjärva gård omfattar fyra aktivitetsområden: Friluftsliv och service, Natur, pedagogik och djur samt koncepten ”Kulturen flyttar ut” och ”Kulturen flyttar in”. Aktiviteter planeras och kommer att anpassas kontinuerligt med hänsyn till aktuella rekommendationer och restriktioner på grund av den rådande pandemin.

Bland aktiviteterna finns att vidareutveckla Solna naturskola och utveckla pedagogiska program för barn och unga med fokus på natur och djur kopplat både till gården och Igelbäckens naturreservat.Andra aktiviteter handlar om att förstärka upplevelseutbudet på gården med workshops, lek- och lärslingor och prova på-aktiviteter” inom områden såsom trädgård, odling, återbruk och ullhantverk. Ambitionen är också att förstärka möjligheterna till friluftsliv genom att exempelvis förbättra möjligheterna för utematlagning.

Aktiviteter under sommaren

 • Nyöppning av Överjärva gårdscafé med uteservering vid Hästskostallets uteplats för lek och fika
 • Eget skapande och trädgårdsinspiration – prova på friluftsmåleri och upptäck Nedre trädgårdens nya odlingar.
 • Utveckla din talang som utomhuskock! Plats för utematlagning med ny grill, stormköksbord samt utlåning av redskap till exempel våffel- och popcornjärn
 • Ta en promenad längs våra lek- och lärslingor utomhus – Fågelkrysset och Boplatsrundan passar både stora och små.
 • Lyssna på berättelser från Överjärva gård i ljudguiden direkt i din telefon.
  Gårdsdagar med djur och natur i fokus

Utveckling av gården

 • Det gröna kulturarvet – utveckling av kulturmiljön som samordnas med restaurering av byggnader
 • Förbättrad skyltning – helhetsgrepp utifrån besöksperspektiv
 • Upprensning av grönområden, till exempel slyröjning, gårdsstädning och bekämpning av jättebjörnloka
 • Säker och trygg djurverksamhet i samarbete med föreningsliv och pedagogiska verksamheter till exempel turridning med Solna fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb samt Mat- och pratstunder med djurskötare.
 • Nya gårdsvärdar – Solnas unga får chans till helt nya ferie- och ungdomsjobb
  Solna naturskola breddar verksamheten som kunskapsresurs med utbildning för förskolorna inom miljö och natur

Kontakta oss

Senast uppdaterad