Nu invigs Metodikum Solna - kliniskt träningscentrum

Den 4 juni invigs Metodikum Solna, som landets första kommunala kliniska träningscenter för medarbetare inom vård och omsorg. Utbildning med simulering och praktisk färdighetsträning stärker yrkeskunnandet hos personalen, vilket ökar trygghet och patientsäkerhet för kunder och boende.

Metodikum Solna är ett kliniskt träningscenter för medarbetare inom vård och omsorg i Solna. Här får medarbetare och praktikanter inom kommunens egna verksamheter såväl som hos de privata utförarna möjlighet att utveckla och fördjupa praktiska och teoretiska kunskaper.

– Jag är stolt över att Solna nu kan erbjuda ett kliniskt träningscenter till medarbetare inom vård och omsorg, som första kommun i landet. Med de många möjligheterna till simulering och praktisk träning får medarbetare unika möjligheter att stärka sitt yrkeskunnande, vilket innebär en ökad trygghet för kunder och boende inom vård och omsorg, säger Samuel Klippfalk, omvårdnadsnämndens ordförande, Solna stad.

Metodrum för simuleringar och praktiska övningar

Utbildade instruktörer kommer att erbjuda kurser och handleda medarbetare utifrån behov i det kliniska arbetet. Här finns två metodrum för simuleringar samt praktiska övningar, och ett rum för reflektion. Metodrummen är utrustade med datorer, utbildningsprogram, undervisningsfilmer med mera. Här finns även vårddockan ”Nursing Anne” som medarbetare kan använda för moment som att sätta kateter i urinblåsa, lyssna på hjärt- och andningsljud, mäta blodtryck eller omläggning av central venkateter. Dessutom kan kursdeltagare genomföra venprov och såromläggning med hjälp av dockan. Förflyttningsteknik är ett annat moment som personalen kan öva på varandra, efter en teoretisk genomgång. I metodrummen finns även den så kallade Hygienboxen, som säkerställer god handhygien genom att visa vilka områden man eventuellt missat att desinficera.

Första kommun med kliniskt träningscenter

Den 4 juni 2021 invigdes Metodikum Solna, vilket innebär att Solna stad blir första kommun i landet med ett eget kliniskt träningscenter för medarbetare inom vård och omsorg.

Kontakta oss

Senast uppdaterad