Fler med pedagogisk utbildning på Solnas förskolor

Andelen medarbetare med pedagogisk utbildning har ökat på Solnas förskolor, som ett resultat av ett omfattande arbete för att förbättra kvaliteten på Solnas förskolor: nittio procent av personalen har idag en pedagogisk utbildning. I höst genomförs en satsning i samarbete med Uppsala universitet, där trettio barnskötare får möjlighet till studier inom ramen för förskollärarprogrammet.

Ett omfattande arbete har genomförts och pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen för att förbättra den strukturella kvaliteten i Solnas förskolor, där personalens utbildning och kompetens har högsta prioritet.

– En förutsättning för ökad kvalitet i förskolan är engagerad personal med rätt utbildning. Många medarbetare har redan fått möjlighet till vidareutbildning, och i dagsläget har hela nio av tio medarbetare på Solnas förskolor en pedagogisk utbildning. I höst tar vi ytterligare ett steg framåt, då barnskötare får möjlighet att läsa kurser som ingår i förskollärarprogrammet i samarbete med Uppsala universitet, säger Anna Lasses, barn- och förskolenämndens ordförande, Solna stad.

Nio av tio har pedagogisk utbildning

Kvalitetsarbetet har gett goda resultat hittills: i dagsläget har 90 procent av personalen en pedagogisk utbildning. Dels har fler förskollärare anställts, dels har medarbetare utan pedagogisk examen fått möjlighet att vidareutbilda sig till barnskötare. Ny statistik från 1 april 2021 visar att 31 procent av medarbetarna är förskollärare och 59 procent barnskötare. Endast tio procent saknar idag pedagogisk utbildning.

Kompetensutveckling för barnskötare - ny satsning

I höst startar dessutom en ny satsning i samarbete med Uppsala universitet, där 30 barnskötare kommer att läsa kurser som ingår i förskollärarprogrammet. Satsningen genomförs med medel från omställningsfonden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad