Välj en miljömärkt biltvätt istället för gatan i helgen

Den 24–25 april anordnar Svenskt Vatten den stora biltvättarhelgen. Börjar det bli dags att tvätta bilen? Se då till att använda dig av en biltvätt och hjälp till att hålla sjöar och vattendrag rena.

Runt 15 miljoner gånger per år tvättar svenskarna bilen på gatan, vilket har en direkt negativ effekt på våra dagvattensjöar. Dagvattenbrunnarna är inte kopplade till reningsverken – istället går vattnet går orenat till närmsta sjö eller vattenmiljö. I samband med den stora biltvättarhelgen den 24–25 april uppmärksammas därför behovet av att använda en biltvättsanläggning istället för närmaste gata.

Välj gärna en miljömärkt biltvätt

Biltvättar som sker på gatan släpper uppskattningsvis ut cirka 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller varje år. Om du väljer en biltvätt kommer vattnet istället att samlas upp och skickas vidare till ett kommunalt reningsverk. Biltvättsanläggningar har utrustning för att hantera de oljerester, kemikalier, tungmetaller och föroreningar som finns i vattnet. Allra bäst är att välja en miljömärkt biltvätt.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad