Cykelskola för Solnas förskoleklasser

Nu erbjuds Cykelskola till elever i förskoleklasser på Solnas grundskolor. Cykelskolan ger barnen möjlighet att prova på cykling under trafiksäkra förhållanden samt lära sig trafikregler, vägmärken och utrustning. Satsningen är en del i stadens arbete med säkrare och tryggare skolvägar.

Med början den 5 maj kommer alla elever i förskoleklass på Solnas grundskolor att erbjudas Cykelskola. Satsningen är ett samarbete mellan Solna stad och Sthlm Bike CK.

– Vi erbjuder nu Cykelskola till alla elever i Solnas förskoleklasser, som en del i stadens arbete med säkrare och tryggare skolvägar. Även om det kanske dröjer några år innan barnen börjar cykla till skolan, så är det bra att börja träna tidigt och få en positiv relation till cykling och trafik, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Prova på cykling under trafiksäkra förhållanden

Alla barn lär sig inte cykla hemma - det gäller nästan en tredjedel av barnen som deltagit på Cykelskolan tidigare. Cykelskolan ger elever i förskoleklass möjlighet att prova på cykling under trafiksäkra förhållanden, lära sig trafikregler och vägmärken samt cykelns utrustning. Syftet är att ge barnen en bra start i sin relation till trafik och cykling, även om det dröjer några år innan barnen kan ge sig ut i trafiken på egen hand.

Säkrare och tryggare skolvägar

Cykelskolan arrangeras för Solnas kommunala och fristående grundskolor mellan den 5 och 12 maj. Satsningen är en del i Solna stads arbete med säkrare och tryggare skolvägar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad