Skolvalet öppet

Nu har skolvalet inför läsåret 2021-2022 öppnat. Ansökningsperioden pågår mellan den 7 januari och den 27 januari 2021.

Lämna önskemål om skola

Skolvalet innebär att du som vårdnadshavare ska lämna önskemål om vilken skola barnet ska gå i. Det gäller för alla vårdnadshavare som har barn som fyller sex år och som ska börja i förskoleklass till hösten 2021.

Skolval ska också göras för elever som inte kan fortsätta på sin nuvarande skola kommande skolår för att skolan inte erbjuder högre årskurser. Om skolan erbjuder högre årskurser ska ni inte göra något skolval, alla elever flyttas upp automatiskt. Om ni vill byta skola trots att skolan erbjuder högre årskurser ansöker ni istället om skolbyteöppnas i nytt fönster.

Mer information om skolvalet hittar du på sidan Söka skola.öppnas i nytt fönster

Jämför grundskolor

I Solna stad finns både kommunala och fristående grundskolor att välja mellan. Du kan läsa mer om Solnas grundskolor på sidan Hitta grundskolaöppnas i nytt fönster. Det finns också jämförelseverktyg på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan görs i e-tjänsten Förskola & skola

Ansökan som skolval görs i e-tjänsten Förskola & skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du önskar tre skolor i e-tjänsten. 

Staden fördelar platserna

Staden kommer att fördela platserna efter att ansökningsperioden har gått ut. Ansökan om skolval måste vara inskickad senast 27 januari. Platserna fördelas i första hand utifrån vårdnadshavares önskemål och syskonförtur. I andra hand görs urvalet baserat på den relativa närhetsprincipen som utgår från barnets folkbokföringsadress. Alla elever som är folkbokförda i Solna har en garanterad plats i en kommunal skola i Solna.

Besked om skolplacering

Besked om placering i en kommunal grundskola skickas ut under våren.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad