Nu påbörjas upprustningen av Bergshamra IP

Bergshamra IP är en av Solnas större idrottsanläggningar. Nu påbörjas en upprustning av anläggningen med bland annat ny publikentré, och nya lokaler för föreningslivet.

Skiss över ny entré

Skiss över ny tillgänglighetsanpassad entré till Bergshamra IP

Under höstlovet, vecka 44, påbörjas en upprustning av Bergshamra IP. Det innebär till exempel innebär ny tillgänglighetsanpassad publikentré, granulatfällor och förbättrade ytor för friidrott, som kulstötning och stavhopp.

– Bergshamra IP är en pärla bland våra anläggningar, som nu ska få möjlighet att skina ordentligt. Med upprustningen av Bergshamra IP skapar vi bättre förutsättningar till idrott och rekreation för såväl allmänhet som föreningslivet, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Ny tillgänglighetsanpassad publikentré

En ny tillgänglighetsanpassad entré för publikinsläpp kommer att byggas närmare parkering, buss och tunnelbana. Den gamla spelarentrén kommer att finnas kvar, vilket gör att publik, press och spelare inte blandas vid matcher. Samtidigt tillkommer en cykelparkering, och en mer trafiksäker anslutning till idrottsplatsen.

Möteslokal och arbetsplatser

Sekretariat och speakerhytt kommer att lyftas ut från vaktmästeriet och placeras i en egen byggnad uppe på läktaren. Det möjliggör för föreningar att få tillgång till ytan i vaktmästeriet. Här kommer det finnas möjlighet för föreningar att sitta och arbeta. Föreningarna får också tillgång till ett mindre konferensrum med plats för 6 - 8 personer där de kan ha föreningsmöten.

Omklädningsrum närmare planen

Omklädningsrummen på Bergshamra IP har tidigare legat på en något svårtillgänglig plats ovanför trapporna. De flyttas nu till en plats nere vid planen. Det gör att det blir enklare för spelare att ta sig direkt från omklädningsrummet ut på plan. Nya toaletter kommer också att finnas på plats.

Granulatfällor

Konstgräset på fotbollsplaner består av plaststrån och ett ifyllnadsmaterial, ett granulat. När gräset slits släpper det ifrån sig små kulor av plast som kan orsaka problem om de kommer ut i naturen. Nu installerar staden så kallade granulatfällor i dagvattenbrunnarna på Bergshamra IP. Fällorna ska hindra granulatet från att ta sig ut från anläggningen med dagvattnet. Andra åtgärder är att en sarg byggs längst ned på staketet som ska hindra granulat från att blåsa eller spolas ut med regnvatten från anläggningen.

Energiåtervinning

I de bägge planerna ligger slingor nedgrävda som kan användas både för nedkylning och uppvärmning av marken. Den stora bandyplanen är konstfrusen vintertid. Den överskottsvärme som bildas vid nedkylning av bandyplanen återanvänds för att smälta den andra planen och hålla den snöfri under vintern. Det möjliggör att det går att spela fotboll året runt på anläggningen. Kylmaskinernas värmeåtervinning hjälper också till att göra varmvatten och värme till husen under vintern.

Om Bergshamra IP

Bergshamra IP är en av Solnas tre större idrottsanläggningar. Här ryms föreningsaktiva inom bland annat fotboll, tennis, amerikansk fotboll, landhockey, bandy och friidrott. Anläggningen har två fotbollsplaner och en konstfrusen bandyplan. Vintertid finns möjlighet till skridskoåkning under allmänhetens åkning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad