Mer biologisk mångfald med ny våtmark och dagvattendamm

Den nya våtmarken och den närliggande dagvattendammen i Bergshamra, som färdigställdes under sommaren, har redan gett positiva effekter för det lokala fågellivet. Minst 46 fågelarter har hittat till platsen enligt Artportalen. Och tofsvipan häckade framgångsrikt i Solna för första gången på närmare 40 år.

Tofsvipa

Tofsvipa. Fotograf: Tero Niemi

– Dagvattendammen i Bergshamra är inte bara en viktig åtgärd för att förbättra Brunnsvikens vattenkvalitet och ekologiska status – tillsammans med våtmarken bidrar dammen också till att stärka naturvärden och biologisk mångfald i Solna, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

– Vi ser redan nu positiva effekter för fågellivet i Solna. Det är till stor del ett resultat av våra skötselåtgärder på Tivolihalvön, med bland annat upprustad våtmark och dagvattendamm. Den framgångsrika skötseln av Råstasjöns naturreservat ger också avtryck, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Tofsvipan häckar i Solna – efter fyrtio år

Tofsvipan är sedan 2020 en utpekad sårbar art i Sverige. För första gången sedan 1972 har tofsvipan framgångsrikt häckat i Solna, med ungar som resultat – två närmare bestämt: en lyckad häckning vid den nya våtmarken och dagvattendammen på Tivolihalvön som resulterade i minst en unge, och en lyckad häckning vid fuktängen på Råstasjöns västra strand, med två ungar som resultat. Efter häckningen bildar tofsviporna stora flockar som håller ihop höst och vinter, då de flyttar till södra Europa och norra Afrika. Förhoppningsvis återvänder nya par till Solna och Tivolihalvön i vår.

Fler fågelarter på Tivolihalvön

Småvatten, som våtmarken och dagvattendammen på Tivolihalvön, är uppskattade av många arter av andfåglar och vadarfåglar. En sökning på Artportalen visar att minst 46 fågelarter observerats på platsen – och många nya arter för området dessutom – sedan anläggningen av dammen och våtmarken. Artportalen är ett rapportsystem för artobservationer av Sveriges vilda arter och används av myndigheter, forskare och naturvårdare, men även privatpersoner för inrapportering och sökning bland miljontals fynduppgifter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad