Platssamverkan för ett tryggare Hagalund

Långsiktiga insatser och ökad lokal närvaro ska bidra till ökad trygghet i stadsdelen Hagalund i Solna. Det är ambitionen med platssamverkan Hagalund - ett initiativ som bygger på en trygghetsanalys och kartläggning av stadsdelen.

Lokala bostadsföretag, Solna stad och lokalpolis startar nu ett gemensamt initiativ för att bidra till ett tryggare Hagalund. Partnerna har tecknat en avsiktsförklaring för att inleda så kallad platssamverkan, som framför allt bygger på långsiktiga insatser och ökad lokal närvaro.

– Nu växlar vi, tillsammans med lokala krafter och andra aktörer, upp arbetet för positiv förändring i Hagalund – med ett särskilt fokus från stadens sida på en tryggare stadsmiljö, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Trygghetsanalys och kartläggning

Initiativet startade hösten 2018 med en trygghetsanalys som genomfördes av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Rikshem. I analysen kartlades utmaningarna i Hagalund med inriktning mot brott och otrygghet. Resultatet visade att det fanns ett antal utmaningar att lösa och ligger till grund för planeringen av kommande insatser.

Insatser inom fyra områden

Insatserna inom platssamverkan i Hagalund kommer att koncentreras till fyra områden:

  • helt, rent & snyggt
  • säkert och tryggt
  • tillgänglighet
  • offentlig miljö

En konkret handlingsplan inom dessa områden ska arbetas fram inom gruppen och mynna ut i både en årlig handlingsplan för varje område och långsiktiga mål fram till 2022. Exempel på aktiviteter kan vara regelbundna områdesvandringar, sociala aktiviteter för boende, bättre renhållning och tydligare ansvar mellan olika aktörer med ett trygghetskontor som öppnar vid Hagalunds centrum.

Aktörer i platssamverkan Hagalund

De parter som ingår i platssamverkan är Signalisten, Rikshem, Solna stad, BRF Hagalunden, lokalpolis och Hagalunds samfällighetsförening. Stiftelsen Tryggare Sverige bidrar med rådgivning och stöd i det fortsatta arbetet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad