Plantering av 7500 vattenväxter ska rena Igelbäcken i unikt forskningsprojekt

Skylt vid Igelbäcken

Ett oansenligt halvgräs med förmågan att ta upp och kanske till och med bryta ned PFAS planteras nu ut i Igelbäcken. Försöket är en del i ett forskningsprojekt som testar möjligheten till växtbaserad rening av förorenade vattendrag – för första gången någonsin i Sverige.

För att rena Igelbäcken från föroreningar av PFAS planteras nu över 7500 plantor av en särskild starrväxt ut längs en begränsad del av bäcken. Forskning på vissa växters förmåga att filtrera bort PFAS har pågått under en längre tid, och nu ska metoden testas i just Igelbäcken, Solna.

Växtbaserad rening - för första gången i Sverige

Växten som ska testas i Igelbäcken är en specifik klon från starrsläktet i familjen halvgräs, med den speciella egenskapen att den tar upp just PFAS ur vatten. Initiala forskningsresultat tyder också på att växterna även bryter ner PFAS, så att kemikalierna helt försvinner – förhoppningen är att projektet i Igelbäcken ska bekräfta detta, vilket skulle får stor betydelse för metoden med växtbaserad rening i större skala. Det är första gången metoden testas i Sverige.

Om PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp högfluorerande kemikalier som är vatten- och smutsavstötande, och mycket svåra att bryta ned. Studier på djur visar att exponering av ämnet kan ge leverskador, störa reproduktionsförmågan och påverka immunförsvaret.

Så här går det till

Försöket med ett växtfilter längs en begränsad del av Igelbäcken syftar till att fånga upp huvuddelen av allt PFAS innan det rinner ut i Edsviken. Projektet genomförs av Solna stad i samarbete med företaget Clean Nature, som har ett flertal forskare i ämnet kopplade till sig. För maximal reningseffekt planteras växterna ut på våren och skördas efter växtsäsongen varje år. Växtarten är inte ny, utan förekommer redan på Järvafältet. Projektet kommer att pågå under 2020 och 2021, med en eventuell förlängning om resultaten är positiva. Projektet bekostas genom bidrag från Länsstyrelsen, så kallat LOVA-bidrag.

Analys av Igelbäckens vatten

Igelbäckens vatten har analyserats på flera ställen, och på samtliga återfanns förhöjda halter av PFAS. Framför allt identifierades ämnena PFOS och PFOA. För PFOS överskrids gränsvärdet kraftigt, och en av flera källor till föroreningen är sannolikt en följd av släckning av bränder eller brandövningar i områden längs Igelbäckens avrinningsområde. Brandskum fick nämligen fram till 2011 innehålla ämnet PFOS. Andra potentiella källor är äldre deponier och industrier för till exempel ytbehandling och impregnering.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad