Byggstart i Bagartorp för länets första Svanenmärkta skola

Nu inleds bygget av Raoul Wallenbergsskolans nya högstadieskola i Bagartorp. Skolan får en fullstor idrottshall, nya lokaler till fritidsverksamheten för unga och blir först i Stockholms län med en Svanenmärkning.

Visionsbild av entré och idrottshall

Visionsbild: Sweco Architects

Den 4 mars 2020 togs det första spadtaget för en ny skola i Bagartorp. Raoul Wallenbergskolan expanderar och kompletterar sin skola i Järvastaden (förskoleklass till årskurs 6) med ett nytt högstadium (årskurs 7 till 9). Skolan kommer att ha plats för 360 elever och beräknas vara klar till höstterminen 2021.

– Bagartorp är med sitt attraktiva läge och goda kommunikationer ett prioriterat utvecklingsområde i Solna. Nu får stadsdelen ännu ett lyft med den nya högstadieskolan, som dessutom är först i länet med att få en Svanenmärkning, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Äntligen sätter vi spaden i jorden för en ny skola i Bagartorp, som kommer att tillföra fler högstadieplatser i ett av Solnas snabbast växande områden. Dessutom tillkommer en fullstor idrottshall, samtidigt som fritidsverksamheten för ungdomar får nya och bättre lokaler, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Idrottshall och nya lokaler för fritidsverksamhet

Den nya högstadieskolan kommer att ha en idrottsprofil och i anslutning till skolan byggs en fullstor idrottshall, som även kan nyttjas av föreningar och enskilda under de tider den inte används av skolan. I lokalerna anordnas också helt nya lokaler för fritidsgården Torget, med fritidsverksamhet för ungdomar kvällar och helger.

Första Svanenmärkta skolan i länet

Högstadieskolan blir dessutom den första Svanen-märkta skolan som byggs i Stockholms län, vilket innebär att den lever upp till tuffa krav för miljö och hälsa. Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige/Svanen närvarade vid det första spadtaget, tillsammans med Pehr Granfalk (kommunstyrelsens ordförande) och Marianne Damström Gereben (skolnämndens ordförande) samt Per Egon Johansson (vd Raoul Wallenbergskolan), Anna Marand (projektutvecklingschef Hemsö) och ett gäng femteklassare som kommer att börja på den nya högstadieskolan höstterminen 2021.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad