Nytto­parkering

Företag eller organisationer som bedriver omfattande verksamhet i Solna kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd för nyttoparkering. Tillstånd beviljas till företag som använder serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service. Tillståndet gäller den verksamhet och det fordon som angivits i ansökan.

Tillstånd beviljas till företag som använder serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service. Tillståndet gäller den verksamhet och det fordon som angivits i ansökan.

Priset för ett nyttoparkeringstillstånd är 10 000 kronor per år (exklusive moms). Pris för fordonsbyte är 400 kr (exklusive moms).

Utfärdat tillstånd återköps inte.

Vad krävs för ett beviljat tillstånd? Visa Dölj

Tillstånd beviljas till verksamheter som uppfyller nedanstående krav och där arbetsfordon behövs för utförande:

 • transport och förvaring av verktyg och material vid byggnadsarbeten, VVS-arbeten eller liknande.
 • transport och förvaring av verktyg och material i samband med fastighetsskötsel.
 • transport av tyngre eller ekonomiskt värdefullt gods i betydande omfattning.
 • fordon behövs för att utföra ett visst arbete av betydande omfattning. Här behövs en redogörelse om hur och varför fordonet behövs för att utföra arbetet.
 • fordon behövs i akut eller annan uppsökande verksamhet inom socialtjänsten eller sjukvården.

Regler för användande av tillståndet Visa Dölj

 • Företaget/Organisationen (tillståndshavaren) ska underrätta varje förare om gällande villkor, tillståndets giltighet och undantag som gäller.
 • Fordonet får ställas upp dygnet runt, men högst två timmar i sträck på gatumark inom Solna stad. Tillståndet i original placeras så att dekalen går att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.
 • På parkeringsplatser med kortare uppställningstid än två timmar gäller tidsbegränsningen som framgår på respektive plats.
 • Uppställning får ske på gata med parkeringsförbud som beslutats genom lokala trafikföreskrifter och utan att erlägga avgift.
 • Tillståndet ska användas i kombination med en parkeringsskiva som ställs in med ankomsttiden avrundad till närmast följande hel- eller halvtimme.
 • Tillståndet gäller inte i terräng, på gårdsgata eller ändamålsplatser eller annan specialplats som anvisats för visst fordon eller visst slag av trafikantgrupp. Tillståndet gäller inte på tomtmark.
 • Tillståndet gäller inte på servicedag, då angivna tider med parkeringsförbud ska respekteras
 • Vid permanent fordonsbyte kan nytt tillstånd utfärdas när ansökan om bilbyte skickas in. Tidigare utfärdat tillståndet lämnas i retur senast tre vardagar efter att nytt tillstånd mottagits. Tillfälliga tillstånd utfärdas inte.
 • Förkommet eller stulet tillstånd ersätts när kopia av polisanmälan skickats in till förvaltningen.

När beviljas inte tillstånd? Visa Dölj

 • När sökande måste transportera sig själv (eller andra personer) till och från olika platser
 • arbetsledning
 • kundbesök
 • parkering vid egen verksamhet
 • lastning och lossning av gods

Här gäller inte tillståndet Visa Dölj

Tillståndet gäller inte:

 • där det är stoppförbud eller där det inte är tillåtet att parkera enligt trafikförordningen
 • inom gångfartsområde eller på gågata på parkeringsplatser på tomtmark
 • på platser för ett särskilt ändamål – vändplats, lastplats med flera eller reserverade parkeringsplatser, till exempel för motorcyklar, bussar eller för rörelsehindrade
 • på gator med skyltade parkeringsförbud

Parkeringen får inte hindra eller försvåra gatuarbeten när det är parkeringsförbud på servicedag eller servicenatt, enligt den veckodag och tid som anges på vägmärket. Samma gäller på parkeringsplats på gatumark som inte är reserverad för särskild trafikantgrupp eller fordonsslag. Det måste vara tillåtet att köra på gatan under hela uppställningstiden för att tillståndet ska gälla.

Tillståndet omfattar inte parkering på tomtmark. Alla civilrättsligt reglerade parkeringsplatser är på tomtmark. En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet.

Inom gångfartsområde och på gågata är parkering endast tillåten på särskilt anordnade parkeringsplatser. Det kan vara tillåtet att köra där under vissa tider men inte att parkera.

Handläggningstid Visa Dölj

Ny ansökan har handläggningstid på 15 arbetsdagar och ansökan om bilbyte av tillstånd tar 10 arbetsdagar. Skicka in din ansökan i god tid.

Tillståndet tillverkas av extern leverantör (Seriline) och sänds ut till sökande med vanlig post till den adress ni angivit på ansökan.

Försändelsen är inte spårbar.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Ansök om nyttoparkering i självservice Ansökan om tillstånd för nyttoparkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behandling av personuppgifter - dataskyddsförordningen (GDPR) Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad