Tobaks­försäljning - ansökan, tillsyn och egenkontroll

Om du ska sälja tobak måste du göra en ansökan om tillstånd hos Solna stad.

Detaljhandlare och partihandlare som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Vid ansökan genomförs en utredning. Det som granskas i utredningen gäller bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av brottslig belastning (vandel).

Tobakslag

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster började gälla den 1 juli 2019 och i lagen framgår att:

  • Endast den som har tillstånd får sälja tobak
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner
  • Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus; bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus samt inhägnade platser för idrott och lek
  • Rökförbudet utökas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter, vattenpipa och örtprodukter för rökning.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tobaksförsäljning

Kommunen kommer att ta ut en avgift för att behandla ansökan.

Avgifter
InsatsAvgift
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak
5 818 kronor
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak1 703 kronor
PBI (Person som har ett betydande inflytande i rörelsen)
prövning med finansiering
3 216 kronor
PBI (Person som har ett betydande inflytande i rörelsen)
prövning ej finansiering
520 kronor

Ansökningsblanketter och egenkontrollprogram

För att ansöka om tobaksförsäljning behöver du fylla i ansökan och egenkontrollprogram. Enklast gör du det via e-tjänsten i självserviceportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kan du inte använda e-tjänsten finns även blanketter att ladda ner.

Hjälp med ansökan

Vill du veta mer om hur du ansöker om tobaksförsäljning? Besök då tillståndsguiden.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Tobakslagen säger att du måste anmäla alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. För att få sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla det till kommunen, vilket enklast görs i e-tjänsten i självserviceportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt på blanketten Anmälan om försäljning av e-cigaretter som du hittar invid e-tjänsten.

Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram, som bland annat ska beskriva hur din verksamhet ser till att lagen efterföljs. Egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen när du gör din anmälan.

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgifter 2020

Tillsynsavgifter

Avgift kr/år

Tobak

1 017 kr

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 017 kr

Folköl

1 831 kr

Receptfria läkemedel

1 017 kr

Tobak och folköl

2 138 kr

Tobak och elektroniska cigaretter

1 528 kr

Folköl och elektroniska cigaretter

2 138 kr

Tobak och receptfria läkemedel

1 528 kr

Folköl och receptfria läkemedel

2 899 kr

Elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel

1 528 kr

Tobak, folköl och receptfria läkemedel

2 899 kr

Tobak, elektroniska cigaretter och folköl

2 899 kr

Tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel

2 289 kr

Elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

2 899 kr

Tobak, elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

3 661 kr


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad