Livsmedels­verksamhet - anmälan, tillstånd och tillsyn

Den verksamhetsutövare – stor eller liten – som producerar, transporterar eller säljer mat ansvarar för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den.

Den som vill sätta livsmedel på marknaden ansvarar för att livsmedlen är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag – stort eller litet – eller den organisation som producerar, transporterar eller säljer mat som också ansvarar för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den. Ansvaret gäller även den som förmedlar mat via internet, till exempel genom försäljning från en nätbutik.

När du ska starta en ny eller ta över en befintlig verksamhet som hanterar livsmedel behöver du först göra en anmälan om livsmedelsregistrering till miljö- och byggnadsförvaltningen eller motsvarande i den kommunen där verksamheten ska bedrivas.

Vad kontrollerar Solna stad?

Kommunen kontrollerar bland annat restauranger, caféer, butiker, huvudkontor inom livsmedelsbranschen, internetbutiker, storhushåll, till exempel skolkök och sjukhuskök samt grossister och transportörer av livsmedel. Vi kontrollerar även det kommunala dricksvattennätet. Merparten av kontrollerna utförs som oanmälda inspektioner.

Verksamhetsutövarens ansvar

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshantering och hur man gör för att producera säker mat. Du ska ha rutiner för att säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och att de är rätt märkta. Det är ditt ansvar att genom egenkontoll förebygga så att inte till exempel matförgiftningar inträffar och upptäcker och åtgärdar när någonting går fel i din livsmedelshantering.

Du kan läsa mer om egenkontroll hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grunden för reglerna är att konsumenten inte ska behöva riskera att bli sjuk för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen och föremål eller saknar information om allergiframkallande ämnen. Konsumenten ska inte heller bli vilseledd eller lurad av märkningen, presentation eller information om maten.

Du kan läsa mer om allmänna hygienkravlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och krav på livsmedelsinformation och märkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Livsmedelsverket.

Det finns även nationella riktlinjer framtagna över hur hygienkraven kan uppfyllas inom varje bransch. Ta del av branschriktlinjernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om verksamheten ändras eller upphör

Du behöver meddela Solna stad om du ändrar inriktning, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med din livsmedelsverksamhet. Kontakta Solna stads kontaktcenter på 08-746 10 00 eller via kontaktformulär.

Det är viktigt att du avregistrerar din verksamhet så snart du vet att den ska upphöra. Annars kommer du att få en faktura från Solna stad som avser kommande års kontrollavgift. Samma sak gäller om ett annat företag tar över verksamheten.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad