Åtgärder för minskad trängsel och köer på restauranger, barer och caféer

Med anledning av det nya coronaviruset får trängsel och köer inte uppstå på restauranger, barer och caféer, för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Ingen trängsel eller köer

Berörda livsmedelsföretagare måste se över sina rutiner så att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler, eller i anslutning till lokalerna. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra, och får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid bardiskar är alltså inte tillåtet. Det ska vara minst en meters avstånd mellan olika sällskap och det ska finnas tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning.

Skärpta regler från 24 december

Från och med den 24 december 2020 gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap. Vid behov bör den som driver ett serveringsställe utöka avståndet mellan sällskap till mer än en meter.

Tillfälligt förbud mot servering av alkohol från klockan 20.00

Från och med den 24 december gäller en förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol från klockan 20.00. Förbudet har förlängts och gäller nu till 24 januari 2021.

Sedan tidigare, från den 20 november, gäller redan ett tillfälligt förbud mot servering av alkohol mellan 22.00 och 11.00. Detta förbud kommer alltså från och med den 24 december att istället gälla från klockan 20.00. Förordningen gäller servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

Reglerna innebär att lokalerna i de restauranger och krogar som serverar alkohol ska vara utrymda senast klockan 22.30. Undantag från förordningen görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Enligt förordningen finns inga hinder mot att öppna upp restaurangen igen efter att serveringsstället har stängts och utrymts. Vid återöppning får endast servering av lättdryck och folköl ske. Om man vill öppna verksamheten på nytt måste det anmälas till tillståndsgruppen i Solna stad.

Förordningen gäller från den 20 november 2020 och till utgången av februari 2021.

Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol mellan klockan 22.00 och 11.00 (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rutiner som minskar risken för smittspridning

Den som ansvarar för verksamheten ska ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt och uppföljning ska i första hand ske genom verksamheternas egenkontroll.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad