Åtgärder för minskad trängsel och köer på restauranger, barer och caféer

Med anledning av det nya coronaviruset får trängsel och köer inte uppstå på restauranger, barer och caféer, för att minska risken för smittspridning – enligt en föreskrift från Folkhälsomyndigheten som gäller från den 25 mars.

Nya regler från och med den 25 mars

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Ingen trängsel eller köer

Berörda livsmedelsföretagare måste se över sina rutiner så att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler, eller i anslutning till lokalerna. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra, och får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid bardiskar är alltså inte tillåtet.

Rutiner som minskar risken för smittspridning

Det betyder att den som ansvarar för verksamheten ska ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt och uppföljning ska i första hand ske genom verksamheternas egenkontroll. Solna stad samverkar med smittskyddsläkare i enlighet med smittskyddslagen när det behövs. På förfrågan av smittskyddsläkare kontrollerar Solna stad att ändamålsenliga rutiner har införts och följs. Även kommunala verksamheter omfattas av föreskrifterna, som till exempel skolmatsalar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad