Hjälp och stöd till företag

Här har vi samlat tips på hur du anpassa din verksamhet med anledning av den pågående coronapandemin. Här finns också information om de nationella stödpaketen.

På den här sidan har vi samlat tips inom olika teman på hur du kan gå igenom verksamheten och ta fram en plan för att anpassa den till rådande situationen med det nya coronaciruset. Här finns också information om de nationella stödpaketen och vilket stöd och hjälp som finns att få. Ta gärna hjälp av din revisor eller en ekonomiskt kunnig person. Listan är på inget sätt heltäckande.

Verksamt.se

Webbplatsen Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en mycket bra och väl uppdaterad källa för information till företag. Den 10 januari trädde den tillfälliga pandemilagen i kraft. På Verksamt finns information om nya restriktioner som är fattade med stöd i den nya lagen och vad de innebär för dig som företagare. På webbplatsen finns även flera informationsfilmer om pandemilagen.

Tillväxtverket - Digital lärportal för industriföretag

De stora och snabba teknikskiftena ställer nya kompetenskrav på anställda inom industrin och att produktionskedjor blir mer kunskapsintensiva. Företagen måste kompetensutveckla medarbetare för att behålla sin konkurrenskraft. Tillväxtverket erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar för att kompetensutveckla sina anställda. Läs om utbildningarna på Tillväxtverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsjour

Almi har inrättat en jour för företagsrådgivning. Företagsjouren är tänkt att vara en snabb och enkel kommunikationsväg för företagare som söker svar på kortare frågor. Den regionala akutjouren gäller för små och medelstora företag i Stockholms län. Företagsjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Permitteringsstöd öppet igen

Från och med den 30 mars går det att söka permitteringsstöd. Stödet kan sökas retroaktivt från december och fram till sommaren.

Du skickar in din ansökan till Tillväxtverket. Utbetalningar till de företag som får godkänt kan påbörjas vecka 14, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Statens subvention uppgår under perioden december-juni till 75 procent av lönekostnaden. Syftet med med permitteringsstödet är att företag inte ska behöva varsla personal vid en tillfällig kris. Till Tillväxtverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars‑juli 2020 på grund av corona. Sista ansökningsdag för maj-juli var den 30 november 2020.

Om du har tappat i omsättning på grund av coronapandemin.

Regeringen har förlängt omställningsstödet till krisande företag under pandemin. Omställningsstödet för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021 går att söka från 25 februari 2021 till och med 30 april 2021.
Du ansöker hos Skatteverket från den 25 februari. Läs mer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställningsstöd för dig med enskild firma

Har ditt företag tappat i omsättning på grund av coronapandemin? Nu finns ett särskilt stöd för dig som driver enskild näringsverksamhet. Du ansöker hos Boverket och beslut fattas av Länsstyrelserna. Till Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket och länsstyrelsernas e-tjänst för stöd för sänkta lokalhyror för hyresvärdar i vissa branscher

Hyresvärdar kan söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott. Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser ansvarar för handläggning av stödet. Läs om stödet och ansökan på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Matchajobben.nu - ny konstnadsfri webbtjänst

Region Stockholm lanserar en webbtjänst, matchajobben.nu som vänder sig till företag och organisationer som på olika sätt drabbats av coronavirusets effekter. Här kan företag som har arbetskraft tillgänglig lägga upp vad de kan erbjuda samtidigt som företag som istället behöver mer arbetskraft kan lägga upp sina behov.

Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter med målsättningen att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider. Matchajobben.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kostnader Visa Dölj

Analysera nuläge

Hur länge kan företaget klara av att betala sina löpande räkningar om verksamheten tvingas stänga helt eller om omsättningen minskar drastiskt? Vilka kostnader kan du skära i på kort respektive lång sikt? Vilka åtgärder bör du genomföra för att ditt företag ska bli mer motståndskraftigt? Går det att vänta med investeringar, senarelägga rekryteringar eller se över hyressituationen med fastighetsägaren?

Alternativ finansiering

Om reserverna inte räcker till för att klara betalningar – går det att skaffa annan finansiering? Kan ägarna skjuta till mer pengar? Är banken villig att låna ut kapital? Finns det en outnyttjad checkräkningskredit i företaget? Finns det kundfakturor som kan belånas? Tänk på att lån och skattekrediter ska återbetalas – det gäller att företaget har en långsiktig återbetalningsförmåga.

Pausa betalningar

Om företaget är väldigt hårt pressat kan det vara nödvändigt att tillfälligt pausa till exempel inbetalningarna till medarbetarnas tjänstepensioner eller amorteringar på lån för att frigöra likviditet. Förutsättningarna kan variera beroende på företag och avtal.

Anstånd hos Skatteverket

Om företaget har tillfälliga betalningssvårigheter på grund av coronavirusets effekter finns nu möjligheten att ansöka om anstånd hos Skatteverket. Företagare ges en möjlighet att ansöka om tillfälligt anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Ansök om anstånd på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egenavgifter

Regeringen har beslutat att tillfälligt sänka egenavgifterna för dem som idag betalar fulla egenavgifter. Nedsättningen gäller för hela 2020 och upp till ett överskott på 100 000 kr. Skatteverkets webbplats, om egenavgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Justera preliminärskatten

När vinsten sjunker ska du också betala mindre skatt. Du kan ändra hur många gånger som helst – sänk den nu och justera upp igen när din verksamhet tar fart. Läs om hur du justerar preliminärskatten på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Intäkter Visa Dölj

Analysera nuläge

Skaffa dig en realistisk bild över företagets intäkter. Vilka intäkter faller bort och vilka kan du fortfarande förlita dig på? Försök göra scenarier för vilken kostnadskostym företaget kan bära, och vilket likviditetsbehov företaget har.

Externt kapital

Är ditt företag beroende av externt kapital bör du snarast ta en dialog med dina investerare för att förstå var de står och hur de tänker agera framåt. Säkerställ att du vet vad som gäller för ditt bolag och anpassa din strategi därefter.

Dialog

För en kontinuerlig dialog med kunder och leverantörer för att förbereda dig inför eventuella leveranssvårigheter eller kunder som inte längre efterfrågar ditt företags produkter eller tjänster.

Kommunikation

Viktigt är att hålla igång företagets kommunikation. Kan du använda helt nya kanaler? Var lyhörd - lär känna dina kunder ännu bättre. Hur reagerar kunden på läget? Vilka förväntningar har kunden på dig? Vill kunden se förändringar i utbudet? Hur ser kundens ekonomi ut?

Personal och organisation Visa Dölj

Korttidsarbete (korttidspermittering)

Med korttidsarbete minskar företagets kostnad för lön. Personalen går ner i arbetstid med en bibehållen lön på upp till 90%. Lönekostnaden täcks till stor del av staten. Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Stödet till korttidsarbete förlängs till juni 2021 och du kan ansöka hos Tillväxtverket från den 29 mars.
På Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns aktuell information som uppdateras löpande.

Säga upp personal

Om du trots allt måste säga upp personal med anledning av coronaviruset kan du behöva anmäla varsel.
Om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län behöver du anmäla varsel. Anmäl varsel till Arbetsförmedlingen, så snart som möjligt. Mer information om detta finns på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arbetsgivaravgifter

För företag med upp till 30 anställda och med anledning av covid-19 sänks arbetsgivaravgiften och du som arbetsgivare behöver enbart betala ålderspensionsavgiften. Regeln gäller från och med 6 april 2020. Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reserestriktioner

Se över vilka anställda som kan drabbas av förändrade skatte- och socialförsäkringssituationer om de till exempel måste resa tillbaka till sitt hemland eller inte kan ta sig till sitt arbetsland på grund av reserestriktioner och annat till följd av covid-19 utbrottet.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns omfattande information om ditt ansvar vad gäller arbetsplatser hemma, personlig skyddsutrustning, riskbedömning och annat som är viktigt att veta för att fortsätta arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Följ rekommendationer

Frisk personal är en förutsättning för verksamheten. Följ rekommendationerna från vården och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sjuklöneansvar

Under april och maj har staten tagit bort sjuklöneansvaret vilket innebär att arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020.
Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schabloniserad sjukpenning
I och med karensavdragets slopande får du som har egen firma en schabloniserad sjukpenning för dag 1-4.
Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Affärsmodell och strategi Visa Dölj

Se över affärsmodellen

Är effekterna av coronaviruset tillfälliga för ditt företag eller inte? Hur står sig din affärsidé i en eventuell lågkonjunktur? Ska du bygga om eller anpassa din affärsidé gäller det att börja direkt. Tänk nytt – kan företagets affärsmodell struktureras om? Kan företagets tjänster erbjudas på distans? Vill du bolla din affärsmodell - kontakta Nyföretagarcentrum för hjälp. Boka tid hos Nyföretagarcentrum Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassa / utveckla dina erbjudanden

Anpassa eller utveckla företagets erbjudanden efter nuläget - nya (tillfälliga) erbjudanden eller koncept, se över din målgrupp och försök hitta nya. Hemleveranser, digitala möten, försäljning utomhus, större restaurangbord. Kan dina produkter möta ett nytt behov? Kan du samarbeta med andra företag?

Gör resultat- och likviditetsbudgetar

Skissa på budgetar för olika scenarier – pessimistiska, realistiska och optimistiska. Om siffrorna är dystra - vad behöver du göra för att få koll på läget? Arbeta med korta prognoser och följ upp ofta.

Många nya regler

Håll dig uppdaterad om vad som gäller för din verksamhet bland annat genom att ofta besöka Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om nya regler för restauranger och krogar.

Leverantörer och avtal Visa Dölj

Leverantörskedjan

Se över företagets avtal. Vad gäller och vilka konsekvenser får de nya förutsättningarna för företaget? Innebär till exempel stängda gränser att det blir stopp i någon del i leverantörskedjan? Vad har dina kunder för möjlighet att säga upp avtal med dig?

Förhandla

Våga förhandla med dina leverantörer och hyresvärd. Båda parter tjänar på det i längden och det är oftast lättare att låna från leverantörer än från banken. Hyran är en stor post – prata med fastighetsägaren.

Alternativa lösningar

Finns det andra leverantörer och kan du få avsättning för företagets produkter och tjänster om dina viktigaste kunder stänger ned? Finns det leverantörer som har bättre förutsättningar för leverans till eller inom Sverige?

Prata med banken

Riksbanken vidtar flera stödåtgärder, bland annat lånar de ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna. Hör av dig till din bank om du behöver låna eller om du kanske kan få amorteringsfritt under en period på befintliga lån.

Det här kan du också göra Visa Dölj

Nätverka

Samarbeta med andra i samma situation och ta hjälp av ditt nätverk och dina kunder. Det är många som har det svårt nu – hitta sätt att hjälpa varandra.

Digitalisera

Hur ser ditt företags digitala beredskap ut? Vad kan du göra – på kort och lång sikt?

Utveckla kompetensen

När den akuta krisen avtar kan det vara bra att försöka vara så förberedd som möjligt - utveckla kompetensen i företaget.

Agera snabbt

Var beredd på att ställa om nu och fastna inte i att ”släcka bränder”.

Rådgivning Visa Dölj

Finansiering

Du som företagare kan kontakta exempelvis Almi  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och Svensk Exportkredit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som på olika sätt kan hjälpa till med finansiering. Information finns också på Verksamts webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan söka hjälp med finansiering antingen tillsammans med banken eller på egen hand.

Rådgivning

Almi har inrättat en jour för företagsrådgivning. Företagsjouren är tänkt att vara en snabb och enkel kommunikationsväg för företagare som söker svar på kortare frågor. Den regionala akutjouren gäller för små och medelstora företag i Stockholms län. Till företagsjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyföretagaracentrum Solna har utökat sina tider för rådgivning via digitala möten. Boka tid på Nyföretagarcentrums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det nystartade Nyföretagarhjälpen finns för att stötta och vägleda. Under de närmaste veckorna arrangeras digitala föreläsningar med syfte att ge råd och tips. Läs mer på Nyföretagarhjälpens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Myndighetsinformation

Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns den senaste informationen samlad om vad myndigheter gör för att hjälpa företagare med anledning av coronapandemins effekter.

Branschorganisationer

Om du inte är med i en branschorganisation kan det vara en god idé att ansluta företaget nu, många erbjuder juridisk rådgivning.

Aktuell information

Solna stads information med anledning av det nya coronaviruset finns på solna.se/coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå med i vår Facebook-grupp för Solnas näringsliv och företagare: Solna Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera: nyhetsbrev Näringslivsnytt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Senast uppdaterad