Det nya corona­viruset – information till företag

Staden arbetar för att underlätta för Solnas företag. Här samlar vi åtgärder och aktuell information som riktar sig till det lokala näringslivet.

Solnas företag påverkas mycket av det nya coronaviruset (covid-19). På webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få en snabb överblick över hur du som företagare påverkas kan hitta vilka insatser som görs från myndigheterna för att underlätta för ditt företag. Samlad information inom olika områden finns även på sidan: Hjälp och stöd till företag

Stadens åtgärder för Solnas företag

Solna stad arbetar för att underlätta för Solnas företag. Stadens åtgärder riktar sig främst till företag inom besöks- och servicesektorer och detaljhandel, som drabbas hårt.

Följande åtgärder genomför Solna stad

  • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Vi för en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden och anpassar omfattningen av eventuell tillsyn.
  • Vi förlänger, om möjligt, tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Vi senarelägger årliga tillsynsavgifter inom miljö, hälsa, livsmedel, alkohol och tobak.
  • Vi skapar förutsättningar för restauranger att öppna/förlänga öppettider för sina uteserveringar.
  • Vi för som fastighetsägare en löpande dialog med våra hyresgäster om deras förutsättningar.
  • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
  • Vi ska sträva efter att prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser

Nya regler för restauranger och krogar

Från och med den 25 mars gäller nya regler, enligt föreskrift från Folkhälsomyndigheten, för att undvika köer och trängsel på restauranger, caféer och barer. Läs mer på Folkhälsomyndigheten.

Se även: Åtgärder för minskad trängsel och köer på restauranger, barer och caféer

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad