Omstart Solna

Coronapandemin har vänt upp och ner på näringsliv och företagande. Staden vill stötta företagen i en ansträngd tid och bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. Det gör vi genom att lansera ”Omstart Solna”.

Omstart Solna

Omstart Solna vill vara en hjälp för företagare i Solna i att hitta nya möjligheter, att lära av varandra och att blicka framåt. Vi vill skapa nya möjligheter, vi utökar därför med nya och varierande mötesplatser och inspirationsevent. Tillsammans formar vi förutsättningar för tillväxt - ett näringsliv som skapar jobbmöjligheter.

Vi arbetar fortsatt med att Solnaföretagen ska få ett riktigt gott bemötande och service och få en god förståelse för vad som krävs. Startskottet för Omstart Solna är Walk &Talk som är en av de aktiviteter staden anordnar för näringslivet på temat Omstart Solna. Under hösten finns möjlighet att delta i ett flertal evenemang anordnat för stadens företagare och näringsliv med innehåll kring högaktuella ämnen och kunskapsgivande seminarier. Vi rekommenderar att du kontinuerligt tittar i kalendariet och får information om aktiviteterna.

Till aktiviteterna i kalendariet.

Träffa Näringslivsenheten

Vi utökar inte bara med event. Vi intensifierar arbetet med våra företagsbesök. Stadens näringslivsenhet gör gärna företagsbesök med syfte att utveckla Solnas företagsklimat och stärka tillväxten. Vi tar gärna del av dina tankar och idéer och som du vill dela med dig av. Får vi besöka dig? Hör av dig till oss på mejladress foretagare@solna.se

Varför Omstart Solna

Under den gångna våren och sommaren har vi i dialog med Solnaföretagare märkt att det finns ett behov av att förstå hur effekterna av coronapandemin kan komma att påverka sättet att interagera och göra affärer. Via enkäter, samtal och digitala möten har det kommit fram att man saknar det fysiska mötet, man önskar kunskapsseminarium och man vill nätverka. Det vill vi ta fasta på.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad