Årets företagare

I Solna finns ett flertal företagsamma personer som driver framgångsrika företag. Varje år utses en av dem till Årets företagare. Vinnaren, tillsammans med övriga finalister, bidrar på olika sätt till Solnas tillväxt och en hållbar utveckling. På den här sidan kan du läsa om dem och om priset.

Vinnare av Årets företagare 2019

Priset Årets företagare i Solna 2019 tilldelas Mikael Gustafsson, vd för HLR Konsulten. HLR Konsulten är Sveriges största återförsäljare av hjärtstartare, första hjälpen och akututrustning. Företaget utbildar även i hjärt- och lungräddning samt erbjuder instruktörsutbildning.
Juryns motivering:
Årets företagare har under sin framgångsrika resa till att bli marknadsledande i sin bransch alltid haft kvalitet och säkerhet som främsta fokus. Med stor passion för att öka kunskapen inom ett livsviktigt område har årets företagare skapat arbetstillfällen, mycket goda resultat och dessutom banat vägen för en ny marknad.

Från vänster: Pehr Granfalk (kommunstyrelsens ordförande, Solna stad), Mikael Gustafsson (vd för HLR Konsulten) och Paulin Larsen Berglöf (Företagarna Solna). Foto: Casper Hedberg

Eva Byström, vd för bemannings- och rekryteringsföretaget First Reserve

Bo Rappne, vd för Slottsträdgården Ulriksdal

Mikael Gustafsson, VD HLR Konsulten

Nominerade till Årets företagare 2019 Från vänster Bo Rappne (Slottsträdgården Ulriksdal), Eva Byström (First Reserve), Mikael Gustafsson (HLR Konsulten) Fotograf Casper Hedberg

2018 Björn Sjöstrand, VD Scandinavian Biopharma

2017 Helena Wigart, VD Hans Engineering

2016 Petter Gellerstam, grundare Rope Access

2015 Said Gacanin ägare och VD SAGAC

2014 Hami Rashidi ägare och VD SMB Städ Material Bolaget

2013 Johan Johansson, CEO Ageris

2012 Mikael Särnmark, grundare Särnmark Assistans AB

Om priset Årets företagare

Priset Årets företagare delas ut för att synliggöra företagare som utvecklar sina verksamheter från både hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv genom extraordinärt engagemang och entreprenörskap.Pristagaren presenteras vid Solnas frukostbricka i slutet av året.

Nomineringar till Årets företagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Nomineringar till Årets företagare 2020 kan göras löpande under året, dock senast den 15 oktober. Skicka din nominering med tillhörande motivering till mejladressen foretagare@solna.se

Viktiga parametrar för att bli nominerad till Årets företagare

  • Företagaren bör äga eller inneha ett betydande ägande av företaget.
  • Företagaren bör aktivt driva företaget, ha varit verksam i minst tre åroch ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
  • Företagaren ska inneha en entreprenörsanda samt att företaget bör ha uthålligt god lönsamhet med god tillväxt de senaste åren.
  • Företagaren ska vara en god Solnaförebild och ambassadör för företagare.
  • Företagaren får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar och inte nyligen vara dömd i domstol.

Vill du nominera till Årets företagare? Mejla din nominering till mejladressen foretagare@solna.se

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad