Årets företagare

I Solna finns ett flertal företagsamma personer som driver framgångsrika företag. Varje år utses en av dem till Årets företagare. Vinnaren, tillsammans med övriga finalister, bidrar på olika sätt till Solnas tillväxt och en hållbar utveckling. På den här sidan kan du läsa om dem och om priset.

Vinnare av Årets företagare 2020

Priset Årets företagare i Solna 2020 tilldelas Benny Lindblom, vd och partner på Creator Bygg och Projektledning AB.
Förutom för sin vilja och driv i att försöka förändra en traditionellt manlig bransch genom att tänka brett i sin rekrytering har man också gjort en snabb tillväxtresa. Cretaor Bygg och projektledning AB har blivit utsedda till Gasellföretag både 2018 och 2019.

Våra grundvärderingar är desamma oavsett kön eller etnisk tillhörighet där erfarenhet, lojalitet, kunskap och arbetsmoral är grunden till vår lönesättning berättar vd Benny Lindblom. Solnabolaget har också ett starkt engagemang i Solnas ungdomar och Solnas ungdomsverksamhet.

Juryns motivering:
Årets företagare har byggt en framgångssaga på relationer, baserade på inkludering och förtroende. Med ett tydligt ledarskap, en rak dialog och en delaktighet i arbetet - där alla jobbar tillsammans mot gemensamma mål - har årets företagare skapat fler arbetstillfällen men också engagerat sig för mångfald och för att skapa bättre förutsättningar för ungdomar via idrotten. Juryn ser en ödmjuk företagsledare med ett stort hjärta för sina medarbetare, kunder och för sitt närsamhälle.

Benny Lindblom, vd på Cretaor Bygg och projektledning AB

Benny Lindblom, vd på Cretaor Bygg och projektledning AB

Finalister i Årets företagare 2020 Visa Dölj

Patric Forsberg och Kaj Lindblom, vd Skyddsrumsspecialisten

Michael Dabrowski, vd Pelago Bioscience AB

Benny Lindblom, VD och partner Cretaor Bygg- och projektledning AB

Så nominerar du till Årets företagare Visa Dölj

Nomineringar till Årets företagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Nomineringar till Årets företagare kan göras löpande under året. Skicka din nominering med tillhörande motivering till mejladressen foretagare@solna.se

Viktiga parametrar för att bli nominerad till Årets företagare

  • Företagaren bör äga eller inneha ett betydande ägande av företaget.
  • Företagaren bör aktivt driva företaget, ha varit verksam i minst tre åroch ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
  • Företagaren ska inneha en entreprenörsanda samt att företaget bör ha uthålligt god lönsamhet med god tillväxt de senaste åren.
  • Företagaren ska vara en god Solnaförebild och ambassadör för företagare.
  • Företagaren får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar och inte nyligen vara dömd i domstol.

Vill du nominera till Årets företagare? Mejla din nominering till mejladressen foretagare@solna.se

Tidigare vinnare Årets företagare Visa Dölj

2019 Mikael Gustafsson, VD för HLR Konsulten.

2018 Björn Sjöstrand, VD Scandinavian Biopharma

2017 Helena Wigart, VD Hans Engineering

2016 Petter Gellerstam, grundare Rope Access

2015 Said Gacanin ägare och VD SAGAC

2014 Hami Rashidi ägare och VD SMB Städ Material Bolaget

2013 Johan Johansson, CEO Ageris

2012 Mikael Särnmark, grundare Särnmark Assistans AB

Om priset Årets företagare

Priset Årets företagare delas ut för att synliggöra företagare som utvecklar sina verksamheter från både hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv genom extraordinärt engagemang och entreprenörskap.Pristagaren presenteras vid Solnas frukostbricka i slutet av året.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad