Checklista upphandling

Är du intresserad av att delta i en upphandling? Här erbjuds en översiktlig checklista över ett antal punkter som är viktiga att tänka om du vill delta i en upphandling och ska skicka in ett anbud.

 • Alla upphandlingar sker elektroniskt i Solnas upphandlingsverktyg . Du kan även bevaka aktuella upphandlingar genom bevakningstjänster som Opic eller Mercell.
 • En anbudsförfrågan består oftast av en inbjudan, med tillhörande förfrågningsunderlag.
 • Börja med att läsa dig till vad upphandlingen handlar om och när anbudet senast ska vara inlämnat. Du måste skicka in dit anbud i tid för att det ska vara giltigt.
 • I förfrågningsunderlaget ställer staden ett antal ska-krav som din vara eller tjänst måste uppfylla. Om du som anbudsgivare/leverantör inte uppfyller ska-kraven är anbudet inte giltigt. Här finns även krav på dig som anbudsgivare/leverantör så kallade kvalificeringskrav.
 • Om du har frågor om upphandlingen ställer du dem direkt i vårt upphandlingsverktyg. Alla frågor och svar skickas ut till alla som deltar i upphandlingen så att alla har sammaförutsättningar.
 • Vid utvärdering av anbud är det vanligen två olika principer som kan tillämpas:
  Lägsta pris. Priset är avgörande för val av leverantör.
  Ekonomiskt mest fördelaktiga. Kvalitetskriterier i kombination med priset ger en sammanvägd bedömning, som ligger till grund för val av leverantör.
 • När upphandlingen är färdig meddelas beslut till deltagande anbudsgivare. Beslutet kan överpröva inom tio dagar.
 • Om du inte vinner upphandlingen - ta reda på varför ditt företag inte nådde ända fram. Genom att analysera ditt anbuds brister och titta på de andra anbudsgivarnas anbud kan du ta lärdom och förbättra anbudet till nästa gång. När upphandlingen är avslutad är alla handlingar allmän handling och kan begäras ut. När någon begär ut handlingar genomförs alltid en sekretessprövning.
Dela: