Upphandling

Solna stad är en av de kommuner i Sverige som har mest verksamhet på entreprenad och välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar eller utmana verksamheter som vi idag utför själva. Staden genomför löpande både stora och små upphandlingar av varor och tjänster.

Solna stad välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar eller utmana verksamheter som vi idag utför själva. Alla upphandlingar publiceras på stadens hemsida och nås även via bevakningstjänster på internet.

Hur sker upphandling i Solna stad?

Alla våra upphandlingar sker i enlighet med lagen om offentlig upphandlingoch stadens policys och riktlinjer. I vårt avtalsregister kan du hitta de avtal Solna stad har med olika företag.

Lämna anbud

Vill ditt företag lämna anbud till Solna stad? Du hittar alla aktuella upphandlingar till vänster under aktuella upphandlingar. Våra upphandlingar genomförs i ett elektroniskt upphandlingsverktyg och anbud lämnas alltid via upphandlingsverktyget.

Bevaka aktuella upphandlingar

Du kan bevaka aktuella upphandlingar inom din bransch med hjälp av bevakningstjänsterna Opic och Mercell.

När du blivit kund till Solna stad

Om du är leverantör till Solna stad och har en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag märker du det genom att det per april, augusti och december kommer ett brev från stadens leverantör CreditSafe. Där framgår det att en kreditupplysning genomförts.

Som ett led i stadens strävan att göra goda offentliga affärer har leverantörsstyrningen stärkts. Tre gånger per år kommer en seriositetskontroll att genomföras av stadens samliga leverantörer. Eventuella avvikelser hanteras genom en gemensam rutin.


Dela: