Anmälan om tobaksförsäljning samt försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Om du ska sälja tobak måste du göra en anmälan till socialförvaltningen. Längre ned finns blankett för anmälan.

För att få sälja tobak inom detaljhandeln och på serveringar måste näringsidkaren anmäla försäljningen till kommunen.

Kommunen ska också kontrollera att näringsidkaren efterlever de krav som ställs på handeln. Detta framgår av tobakslagen (1993:581).

Den 1 juli träder lag om (2017:425) e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i kraft. Den nya lagen gäller alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med undantag för de e-cigaretter utan nikotin som ej går att fylla på.

För att få sälja tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla det till kommunen, vilket görs på särskild blankett.

Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram, som bland annat ska beskriva hur din verksamhet ser till att lagen efterföljs. Egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen när du gör din anmälan.

Tillsynsavgift

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Olaglig försäljning till underåriga

De flesta handlare är noggranna med att kontrollera att de som handlar är över 18 år. Ibland händer det dock att butiker inte har tillräckliga rutiner för att klara det. Socialförvaltningen har ansvar för tillsynen av försäljning av tobak och e-cigaretter och ska utgöra ett stöd för butikerna så att de har fungerande rutiner för legitimationskontroller så att lagstiftningen följs.

För att få kännedom om olovlig försäljning av tobak till ungdomar är kommunen beroende av tips från allmänheten eller föräldrar. Hör gärna av dig om du har synpunkter på handlarnas rutiner för legitimationskontroll eller om du har fått kännedom om olovlig försäljning av tobak till underårig.

Dela: