Söka tillstånd för uteservering

Om man vill ha uteservering måste man ansöka om tillstånd för markupplåtelse. Det gäller oavsett om man ska servera alkohol eller ej.

Uteservering

Ansökan för markupplåtelse för uteservering görs utifrån ordningslagen hos polismyndigheten i Stockholms län. Polisen kontaktar sedan kommunen i ärendet. Även om det är en yta på privat mark ska du kontakta polisen. Det tillstånd du får avser oftast bara en säsong, du måste söka om tillstånd för markupplåtelse hos polismyndigheten varje säsong, om inte ditt tillstånd medger en längre tid.

Är det en privat markägare som äger marken där du önskar ha din uteservering, ska du först kontakta markägaren för "tillåtelse" att använda marken.

Är du osäker på om marken/ytan lämpar sig för uteservering, kan du kontakta staden, gärna via det här formuläret. Bifoga även en skiss och markera tydligt var och hur du har tänkt placera din uteservering.

Det är markägaren som upplåter och tar ut hyra för marken.

När det gäller uteservering ska ytan vara väl avgränsad, man ska kunna se var ytan börjar och slutar. Det här är extra viktigt om det gäller en uteservering som har tillstånd att servera alkohol. Avgränsningen ska ske genom blomsterarrangemang, rep eller liknande men behöver inte vara inbyggd. Skyltar och liknande ska vara innanför serveringsytan.

Kontakt och mer information

Ansökan som ska skickas till polisen för tillstånd (PDF-dokument, 17 kB)

Polisen för tillstånd

Information om markupplåtelse i Solna

Information om att söka serveringstillstånd

Dela: